O nama – mts Blog

Telekom Srbija a.d.  je kompanija  koja održava ulogu lidera iz oblasti fiksne i mobilne telefonije, interneta i multimedije kako u zemlji tako i u regionu, pri čemu uz konstantno unapređenje poslovanja, uvodi nove standarde i razvija nove tendencije.

Prateći tako i svetske tendencije u online komunikaciji, formirali smo posebnu službu za digitalne komunikacije koja stoji iza sadržaja ovog bloga.

Nastojimo da postignemo kvalitetnu interakciju sa korisnicima, tako da komunikacija bude dvosmerna. Naš zadatak je ne samo da ih informišemo o uslugama i aktivnostima kompanije, već želimo da pratimo reakciju na plasman naših servisa i o tome informišemo kolege koje se bave kreiranjem ponude.  Značajan prostor posvećujemo i jačanju brendova kompanije.

Ovo je mesto na kojem ćemo blogovati o našim uslugama i brendovima iz potpuno drugačije perspektive stilom oslobođenom od strogo stručnih izraza, mesto na kome ćete se informisati o brojnim društveno odgovornim akcijama naše kompanije kao i svetskim trendovima iz oblasti telekomunikacije.