Politika privatnosti

Web sajt mtsblog.rs je u vlasništvu i njime upravlja Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Telekom Srbija). Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web sajtu mtsblog.rs ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Telekoma Srbija ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Telekoma Srbija ili bilo kom trećem licu. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta (u daljem tekstu: Korisnik) uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica. 

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik prihvata 

 • sve rizike koji nastaju iz korištenja web sajta mtsblog.rs; 
 • da koristi sadržaj web sajta mts.rs isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe. Telekom Srbija se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta mtsblog.rs.

Web sajt mtsblog.rs sadrži informacije o uslugama Telekoma Srbija kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Telekom Srbija nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim Internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti, za tačnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Web sajt mtsblog.rs koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’). Opšti uslovi korišćenja web stranica Telekoma Srbija pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše  web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. 

Sesijski kolačići, male datoteke se postavljaju na računar Korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije. 

Kolačić sadrži tekstualni niz, koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je Korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača Korisnika. Neki kolačići koje Telekom Srbija koristi čuvaju informacije o Korisniku koje su lične prirode. Ipak, takve informacije se čuvaju samo ako ih je Korisnik sam objavio, odnosno uneo na web sajtu mtsblog.rs, i to isključivo radi pribavljanja nužnih informacija za lakše funkcionisanje i upotrebu web sajta mtsblog.rs.

Kolačići se koriste iz tehničkih razloga kako bi se omogućio efikasan rad web sajta mtsblog.rs, odnosno kako bi se:

 • održala ravnoteža saobraćaja na web sajtu, a korisnici dobili koherentne i pouzdane usluge;
 • saobraćaj ograničio na ključne delove web sajta da bi se održali nivoi efikasnosti rada;
 • obezbedilo povezivanje Korisnika sa odgovarajućom uslugom na web sajtu, kada se vrše izmene načina na koji web sajt radi;
 • Korisnik usmerio ka specifičnim primenama neke usluge ili ka specifičnim serverima;
 • dobio uvid u to kako posetioci koriste web sajt i kako se web sajt može poboljšati u smislu njegove upotrebljivosti.

Kolačići se koriste kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web sajt mtsblog.rs:

 • pamte informacije koje je Korisnik uneo u obrasce za poručivanje prilikom navigacije kroz različite stranice u toku sesije mrežnog pregledača;
 • pamte robu i usluge koje su poručene kada se dođe do stranice potvrde kupovine;
 • pamte identifikaciju prijavljivanja na web sajtu;
 • pamte primenjene postavke, kao što je izgled, veličina teksta, parametri i boje;
 • prikazuju prijavljivanja na web sajtu.

Kolačići se čuvaju na uređaju koji se koristi za pristup  web sajtu mtsblog.rskoji ovo podešavanje pamti za naredni put. Kolačić prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Korisnik ima mogućnost da izbriše kolačiće preko podešavanja u Web pregledaču. Sve dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića nalaze se na linku aboutcookies.org

Internet pregledači omogućavaju promene podešavanja u vezi sa kolačićima. Podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ukoliko Korisnik želi bolje da razume podešavanja: 

Telekom Srbija na web sajtu mtsblog.rs koristi i kolačiće za „ciljanje” koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”. 

Svim ovim kolačićima upravljaju treća lica, a sve dodatne informacije o privatnosti nalaze se na web sajtovima tih trećih lica. Korišćenjem web sajta mtsblog.rs Korisnik prihvata upotrebu kolačića za „ciljanje”. Telekom Srbija isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitet sadržaja web stranica mtsblog.rs u slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Više informacija o načinu regulisanja/isključenja iz ovakvog tipa kolačića nalaze se na linku: www.networkadvertising.org/choices . 

Osim toga, web sajt mtsblog.rs pratiti statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”).

Google analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar Korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt mtsblog.rs.Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane Korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Google neće dovesti u vezu IP adresu Korisnika ni sa jednim drugim podatkom u vlasništvu Google-a. 

Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike. Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko Korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, dodatne informacije, se nalaze na linku

Telekom Srbija se obvezuje da poštuje anonimnost i privatnost Korisnika web sajta mtsblog.rs. Telekom Srbija prikuplja lične podatke Korisnika samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi Telekom-u Srbija, prilikom kupovine usluge ili proizvoda ili podnošenja reklamacije. Telekom Srbija će navedene podatke koristiti isključivo za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa uslugama i uređajima za korišćenje usluga naručenim putem web sajta mtsblog.rs ili njegovih, na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. Telekom Srbija preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima čuva u skladu sa pozitivnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni Telekoma Srbija koji prilikom obavljanja posla  dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Telekom Srbija ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o Korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima.

Korištenjem web stranica mtsblog.rs smatra se da je Korisnik upoznat i saglasan s ovim Opštim uslovima , uključujući i odredbe o obradi ličnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima. 

Telekom Srbija zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja web stranica Telekoma Srbija, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike.