Tagged: usluge

1

Poslovnice u kojima su dostupne usluge na znakovnom jeziku

U Srbiji ima oko 50.000 osoba sa oštećenim sluhom koje u svakodnevnoj komunikaciji koriste znakovni jezik. Sačinjen od gestova koji menjaju reči, znakovni jezik se izražava pokretima ruku, tela, lica, usta i glave. Pored razmene gestova, još jedan način komunikacije kojim se služe osobe sa oštećenim sluhom jeste razmena tekstualnih...

1

Šta obuhvata paket usluga Omnifon?

Usluga Omnifon predstavlja paket usluga koji objedinjuje usluge identifikacije poziva, poziva na čekanju, bezuslovnog preusmeravanje poziva i konferencijsku vezu. Omnifon vam, dakle, omogućava da, pre nego što odgovorite na poziv, na displeju svog telefona vidi broj sa koga je poziv upućen, zatim da tokom razgovora budete obavešteni o drugom pozivu koji možete, po...