Kada je pravi trenutak da ažurirate vaš softver?

Eh, ta stalna ažuriranja. Nekada vam se čini da programi i aplikacije, gotovo svakodnevno, od vas traže da se ažuriraju. Sada, pored računara ili laptopa, ažuriranja traže aplikacije sa vaših