mts Blog

KOrisnik Pantheon Web light aplikacije pristupa podacima preko laptopa i mobilnog telefona 0

Dostupnost podataka – imperativ savremenog poslovanja.

Radno vreme od 9-17h uslovljavalo je da se posao uradi u datom okviru, a mailovi su mogli i da sačekaju “do sutra”. Radno mesto je bilo fiksno, uostalom, kao i većina telefona. Čak i kada je u drugoj deceniji novog milenijuma počela ekspanzija mobilnih telefona i prenosivih uređaja, poslovna rešenja nisu bila dovoljno prilagođena da se prenose s jednog mesta na drugo, pa smo i dalje bili vezani za svoj radni sto, kada bismo želeli da izdamo fakturu, proverimo stanje u banci ili pogledamo dospela potraživanja.

0

Time tracking

Jedan od osnovnih resursa je radno vreme zaposlenih, zato je svim preduzećima bez obzira na veličinu i delatnost potrebno da imaju mogućnost upravljanja radnim vremenom (time tracking) na efikasan način bez velikih troškova.

Kvalitetnim upravljanjem radnim vremenom i zaposlenima postiže se potrebna efikasnost koja direktno utiče na dodatnu vrednost Vaše kompanije.

0

PRAĆENJE VOZILA

Praćenje vozila je postalo mnogo više od funkcije bezbednosti. Just in time logistika zahteva da se u svakom trenutku poznaje vreme utovara, vreme dolaska na krajnje odredište, i na kraju istovara. Upravljanje flotom, posebno transportnih vozila je veliki izazov za firme. Naravno, tradicionalno pozicioniranje, praćenje načina vožnje i potrošnje se podrazumeva, više nego ikada.

Neopravdani izostanak 0

Neopravdani izostanak

Danas je izostanak sa interneta u očima Vaših klijenata neopravdani izostanak. A ostvariti prisutnost na internetu nije teško, uz sve pogodnosti i olakšanja koja nude moderne tehnologije.