Kako prijaviti rodno zasnovano nasilje?

Važno je da znate, ukoliko ste izloženi nasilju ili rodno zasnovanom nasilju ili imate saznanje o istom, u bilo kom delu Srbije, uvek možete pozvati policiju na broj 192.

Photo by MART  PRODUCTION: https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-woman-having-a-phone-call-7699331/

Policija – Prijava nasilja u porodici: 0800-100-006

Nacionalni SOS broj za žene sa iskustvom nasilja: 0800-222-003

Nacionalna dečija linija – savetodavna podrškа deci 116111 (24/7)

Pored nacionalnih kontakt telefona, podršku i informacije možete dobiti i od drugih institucija i organizacija u drugim gradovima i opštinama. Pored lokalnih Centara za rad, informacije, savetodavne usluge i podršku možete potražiti i preko lokalnih organizacija. 

Nešto niže možete se upoznati sa organizacijama preko kojih se možete obratiti za psihocijalnu/pravnu podršku, savetodavne usluge i informacije u vašem gradu.

Gradski Centar za socijalni rad Jagodina- Sigurna kuća

035/822-24-56, dostupan od 08 do 15 časova

Centar za podršku ženama- Kikinda

0230/437343; 0230/436-191

Oaza sigurnosti -Kragujevac

034/332-048, radnim danima оd 8 do 15

Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici – Centar za razvoj socijalnih usluga “Knjegnja Ljubica”

034/302-866, 065/6120-490, od 7 do 23 časova

Kraljevo – Udruženje Fenomena/SOS telefon

0800/350-036

Krusevac-Udruzenje zena Pescanik

066/006606

Leskovac- Žene za mir

016/237-300, 016/237-301, radnim danima od 10 do 14 časova i 17-20 časova

066/237-302, radnim danima od 14 do 17 časova

Novi Pazar-SOS telefon

020/332-755 Radnim danima од 10 до 16 časova
Novi Sad

SOS Ženski centar

021/422-740, 0800/10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima оd 10 dо 21 časova

Iz Kruga Vojvodina

021/447040, 066447040

Sigurna ženska kuća- savetovanje i informisanje

021/646-5746, svakog radnog dana dostupan 24 časa

Udruženje Roma Novi Bečej- SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina

023/774-959, 023/775-843, radnim danima do 10 do 15 časova

Niš Udruženje OSVIT- SOS na romskom i srpskom jeziku

018/515-318, 0800/100-909, svakog dana 0 do 24

Centar za devojke

018/203-033, radnim danima od 8.30 do 16.30

Ženski istraživački centar u saradnji sa Pravnim fakultetom

018/500-278, radnim danima od 11 do 13 časova

Sigurna kuća – Centar za socijalni rad

018/521-210, dostupan od 08 do 16 časova

Pančevo- Sigurna kuća-Centar za socijalni rad

0800 100 113, dostupno od 08 do 16 časova

Smederevska Palanka- SOS telefon Femina

026/310-841; 066 55 17 100  ponedeljak i petak od 10 do 13h; utorak, sreda, cetvrtak od 17 do 20h. Pravne konsultacije: sreda od 17 do 20h; Psihološko savetovalište utorkom od 17 do 20h. 

Sombor Ženska alternativa
025/417-321, radnim danima od 17 do 20

Ženski centar Užice

0800/333-445, radnim danim od 8 do 20

SOS telefon Vranje

0800-001-017, svakog dana od 0 do 24

017/410-822, 066/410-822, radnim danima od 10 do 20 časova i vikendom od 17 do 20 časova

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

016/876-202, radnim danima od 10 do 14 i od 16 do 20, subotom od 10 do 13

Vršac Centar za prava žena

069/369-69-30, radnim danim od 16 do 20

Sigurna kuća Zrenjanin

064/6488104 od 07 do 19 časova

Zrenjaninski edukativni centar

023/582-350, radnim danima od 10 do 16 časova

0800-10-10-10 (jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu), radnim danima оd 10 dо 21 časova

Ženski centar – SOS telefon 021/422-740

Savetovalište protiv nasilja u porodici – SOS telefon i Sigurna kuća, 0800/011 011, 062/304 560, 011/2769 466

Autonomni ženski centar 011/266-2222

ASTRA (Akcija protiv trgovine ženama) 011/785-0000, 065/3347-817

No mobbing – SOS protiv zlostavljanja na poslu 064/2127-880

ATINA-Privremena kuća za žene žrtve trgovine ljudima i seksualne eksploatacije
011/3220-030radnim danima od 9 do 17h
061/638-4071svakog dana od 0 do 24h

Na sledeći web stranicama možete pronaći detaljniju listu:

https://iskljuci-nasilje.rs/prijavi-nasilje-2/#usluge

https://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/vazni-telefoni#nacionalni-nivo