Tri stvari koje možemo da uradimo kao građani

Rodno zasnovano nasilje, posebno nasilje nad ženama i devojčicama, je najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava i sprečava žene i devojčice da ostvare svoj puni potencijal. To je prepreka da žene žive dostojanstveno, oslobođene straha. Rešavanje ovog problema zahteva sveobuhvatno reagovanje – institucija, pravosuđa, stručnjaka, kao i samih građana. Prevencija i edukacija moraju uključiti sve, kako bismo osigurali sigurno okruženje. Tri stvari koje svako od nas može da uradi kako bismo doprineli prevenciji i rešenju ovog društvenog problema.

3 stvari
Photo by Miguel Á. Padriñán: https://www.pexels.com/photo/inverted-e-letter-2249530/

1. Edukujte sebe i druge o rodno zasnovanom nasilju

Prva linija prevencije je edukacija. Edukujte sebe i svoje prijatelje o tome šta je rodno zasnovano nasilje, kako se dešava i kako ga sprečiti su prvi koraci ka okončanju rodno zasnovanog nasilja. Pratite dostupnost informacija, kao i zvaničnih podataka i budite zagovarači za unapređenje načina prikupljanja rodno osetljivih podataka.

Inicirajte razgovore na na ovu temu. Borite se protiv stereotipa i diskriminacije. Naučite znakove zlostavljanja i kako možete pomoći. Razumite šta znači dobrovoljni pristanak, pristanak je obavezan, svaki put. Podržite i radite na tome da okruženje sluša, razume i veruje osobama koje su preživele nasilja. Upoznajte se sa dostupnim uslugama i vidovima podrške. Učiti sledeću generaciju i učiti od njih.

2. Koristite svoj glas na društvenim mrežama da biste podigli svest o rodno zasnovanom nasilju

Korišćenje društvenih medija može pomoći da se povežete sa drugima izvan vaših redovnih društvenih krugova. Korišćenjem  Twitter, Facebook, Instagram i drugih platformi možete zagovarati za unapređene odgovara kada je reč o prevenciji i suzbijanju rodno zasnovano nasilja. Pridružite se drugima u razgovoru tokom kampanja na ovu temu,  kako biste podigli svest o tome kako rodno zasnovano nasilja izgleda širom sveta i kako društveni medija mogu da preduzmu korake za okončanje rodno zasnovanog nasilja.

3. Držite jedni druge odgovorne

Nasilje može imati različite oblike, uključujući seksualno uznemiravanje na radnom mestu i u javnim prostorima. Zauzmite stav tako što ćete osuđivati kada imate saznanje ili ste svedoci istog, neprikladni seksualni komentari i seksističke šale nikada nisu u redu. Stvorite bezbednije okruženje bodreći svoje okruženje da razmisle o sopstvenom ponašanju i reaguju kada neko pređe granicu, ili tako što ćete zatražiti pomoć drugih ako se ne osećate bezbedno.Kao i uvek, slušajte osobe koje su preživele nasilje i uverite se da imaju podršku koja im je potrebna.