Pozovi, život je u pitanju – sprečimo trgovinu ljudima

Najpre, kampanja 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama biće uklopljena u ASTRINU tekuću kampanju KOLIKO SI BLIZU?, kojom nastojimo da upozorimo da svako može biti žrtva trgovine ljudima i da se trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije dešava u našoj najneposrednijoj blizini. Želimo da podstaknemo ljude da obrate pažnju, prepoznaju trgovinu u svojoj blizini i prijave slučaj. Ali istovremeno i da, ukoliko su i sami potencijalna žrtva, prepoznaju rane znake koji mogu ukazati da su dobili lažnu ponudu za posao ili da su u riziku, pa da na osnovu toga potraže savet ili pomoć. Kampanja se bazira na tri priče iz prakse ASTRE koje najbolje ilustruju savremene oblike trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije sa kojima se susrećemo poslednjih godina. Jedna od tih priča posebno se fokusira na žene žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

Pozovi, život je u pitanju - sprečimo trgovinu ljudima
Photo by lalesh aldarwish: https://www.pexels.com/photo/man-s-hand-in-shallow-focus-and-grayscale-photography-167964/

Veliki broj žena domaćeg i stranog porekla odlučuje se da zaradi za život i dopuni kućni budžet radeći kao pomoć u kući. Međutim, ono što ne znaju kada se prijavljuju na poslovne ponude na koje nailaze na društvenim mrežama ili internet portalima, jeste da je za 4 od 10 oglasa, koje je ASTRA 2020. proverila kod nadležnih institucija, utvrđeno je da su bili lažni; da je svaka četvrta žrtva prinudnog rada u svetu, žrtva prinudnog rada u domaćinstvu; kao i da je ovaj oblik trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije je najšire rasprostranjen svuda u svetu. Pored toga, ovaj vid eksploatacije odvija se daleko od očiju javnosti, teško ga je utvrditi i vrlo često je praćen još nekim vidom nasilja, seksualnom eksploatacijom ili uznemiravanjem, pretnjama, prisilom, fizičkim i psihičkim kažnjavanjem.

Ukoliko vidiš oglas koji sadrži nešto od navedenog

 • HITNO POTREBNI RADNICI!! 
 • za posao nisu potrebne kvalifikacije
 • traže se osobe SVIH GODINA (od 18 do 58 godina)  
 • plate su visoke, od 1000 do 3000 evra, 
 • PLATA BEZ POSREDNIKA/ PARE NA RUKE
 • nema preciznog opisa posla (pomoć u kući)
 • sve informacije ISKLJUČIVO na poziv

MOŽDA JE U PITANJU LAŽNI OGLAS! 

Kada tražiš posao, posebno u inostranstvu, važno je da obratiš pažnju i proveriš sve informacije u vezi sa poslom koji ćeš obavljati. Bitno je da ugovor potpišeš pre nego što počneš da radiš, i da razumeš sve što u njemu piše. Ukoliko odlaziš u inostranstvo, pametno je da napraviš sigurnosni plan, jer je možda u pitanju trgovina ljudima. 

ASTRA JE ORGANIZACIJA KOJA TI MOŽE POMOĆI DA TVOJ ODLAZAK BUDE ŠTO SIGURNIJI!

ASTRA pruža besplatne usluge: 

 • provere oglasa za posao i poslovnih ponuda;
 • provere agencija za posredovanje u zapošljavanju ili firmi koje zapošljavaju u zemlji i inostranstvu; 
 • analize ugovora o radu (i kada su dvojezični);
 • Kontakte organizacija i institucija u zemlji destinacije koje vam mogu pomoći;
 • i druga pitanja koja se tiču prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

Pozovi, život je u pitanju. 
011 785 0000 ASTRA SOS telefon

*svaki poziv je anoniman*

Šta još možeš da uradiš da se zaštitiš od trgovine ljudima?

 • Raspitaj se detaljno o poslu koji ćeš obavljati, uslovima rada, mestu na kome ćeš raditi.
 • Članovima porodice ili osobi od poverenja prosledi podatke o mestu gde ćeš boraviti (adresa, telefon), kontakt poslodavca ili posrednika i podatke o putovanju (datum, vreme, broj leta i slično).
 • Prikupi podatke o poslodavcu – njegov naziv, sedište/adresu, broj telefona i ime kontakt osobe. Sačuvaj ove podatke i prosledi ih osobi od poverenja ili konsultantkinjama ASTRINOG SOS tima.
 • Sačuvaj kontakt informacije (ime, adresu, broj telefona i sl.) osobe koja ti kao posrednik nudi posao.
 • Agencija koja nudi poslove, mora imati dozvolu koju izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socjialna pitanja, a usluge agencije moraju biti besplatne za osobe koje traže posao.
 • Izbegavaj usmene ugovore za posao.
 • Potpiši samo ugovor koji je proverio advokat ili pravnik kome veruješ, koji je na tvom jeziku ili jeziku koji dobro razumeš.
 • Pasoš čuvaj kod sebe i eventualno ga pokaži/daj ovlašćenom licu, policajcu kada ti ga zatraži. Niko drugi, ni pod kojim izgovorima, pa ni u svrhu izrade radne dozvole i druge dokumentacije, nema pravo da ti traži i zadržava putni dokument.
 • Ostavi kopiju svih dokumenata i svoju najnoviju fotografiju članovima porodice ili osobi od poverenja pre nego što otputujete. 
 • Pribavi kontakte naše ambasade ili konzulata, kao i nevladinih organizacija u zemlji u koju putuješ, jer im se, u slučaju potrebe, možeš obratiti za pomoć. 

Pozovi, život je u pitanju. 
011 785 0000 ASTRA SOS telefon

*svaki poziv je anoniman*

Koje još situacije mogu probuditi sumnju?

 • Agencija za posredovanje u zapošljavanju ti traži novac za svoje usluge — u Srbiji ovo nije legalno! Agencija procentat za posredovanje dobija od firme koja ih je angažovala da nađu radnike.
 • Agencija za zapošljavanje ima isti naziv kao neka poznata agencija iz Srbije, ima i sličan logo, ali je registrovana u drugoj zemlji i nemoguće joj je proveriti kredibilitet. Obrati pažnju na detalje, tvoj život je u pitanju.
 • Obećano ti je da ćeš ugovor potpisati kad stigneš na odredište — ugovor se potpisuje pre odlaska. Važno je da znaš koja su tvoja prava i uslovi pod kojima ćeš raditi i za koju naknadu. 
 • Facebook grupe mogu biti izvor korisnih informacija i mesto razmene iskustava, ipak oprez! — da bi pridobili tvoje poverenje, oglašivači poslova na Facebook grupama dele izmišljena pozitivna iskustva drugih radnika. 
 • Iskustva ljudi koje poznajemo, nisu uvek verodostojna.
 • Lažni sajtovi za oglašavanje se postavljaju svakodnevno — proveri da li je pouzdan!
 • Kad ti neko obeća da će ti “završiti vizu” — imaj u vidu da niko ne može umesto tebe izvaditi vizu, viza se vadi lično! 
 • Kada posrednici ili budući poslodavci insistiraju na telefonskim pregovorima ili glasovnim porukama preko Vibera ili Whatsapp-a, imajte u vidu da to možda rade da bi sakrili dokaze.

Pozovi, život je u pitanju. 
011 785 0000 ASTRA SOS telefon

*svaki poziv je anoniman*

Ukoliko si VEĆ u situaciji prinudnog rada ili imaš iskustvo trgovine ljudima, ASTRA ti nudi:

 • Informacije o vidovima podrške i pomoći koji postoje u Republici Srbiji i inostranstvu;
 • Pravnu pomoć u vezi sa statusom, pravima i relevantnim zakonskim procedurama, i obezbeđivanje pravnog zastupnika žrtvama trgovine ljudima u sudskom postupku;
 • Psihološko savetovanje i/ili psihoterapiju
 • Medicinsku pomoć
 • Podršku i praćenje kroz institucionalne procedure i asistenciju u ostvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava (pribavljanje ličnih dokumenata, pomoć radi ostvarivanje dečijih dodataka, socijalne pomoći);
 • Dugoročnu pomoć u procesu (re)integracije i socijalne inkluzije;
 • Obezbeđivanje transporta;
 • Pomoć pri povratku u zemlju porekla;
 • Ukoliko si iz druge zemlje i ne razumeš srpski jezik, imamo i prevodioca.

SVE USLUGE ASTRE SU BESPLATNE!

Pozovi, život je u pitanju. 
011 785 0000 ASTRA SOS telefon

*svaki poziv je anoniman*

Koja su tvoja prava ako si žrtva trgovine ljudima?

 • Pravo da znaš sve informacije o tvom pravnom statusu, postupcima koji se vode protiv onih koji su izvršili krivično delo trgovine ljudima, i programima podrške.
 • Pravo na zaštitu privatnosti.
 • Pravo da svedočiš protiv trgovca na sudu bez susretanja sa njim, u posebno opremljenoj prostoriji ili putem video-linka.
 • Pravo na oporavak koji može trajati do 3 meseca.
 • Pravo da samostalno odlučiš da li ćeš sarađivati sa policijom i tužilaštvom.
 • Pravo na siguran smeštaj u skloništu za žrtve ili alternativnom smeštaju.
 • Pravo na pravnu podršku.
 • Pravo na psihološku podršku.
 • Pravo na medicinsku pomoć.

Pozovi, život je u pitanju. 
011 785 0000 ASTRA SOS telefon

*svaki poziv je anoniman*

Šta je radna eksploatacija?

Prinudi rad je svaki rad ili služba koji je iznuđen od neke osobe pod pretnjm bilo kakve kazne i za koji se ta osoba nije dobrovoljno prijavila. 

Mnogi ljudi posao prihvataju dobrovoljno, a kad shvate da su prevareni ne mogu da izađu iz situacije eksploatacije. 

Ljudi prinuđeni na celodnevni težak rad, žive u u neadekvatnim i nebezbednim uslovima, nedovoljno higijenskim i malim prostorima, a hrana i voda za piće su im uskraćeni. Ljudima prinuđenim na rad oduzeta su lična dokumenta, telefon, pod stalnim su nadzorom i ograničeno im je kretanje. Fizičko kažnjavanje, pretnje, strah za sopstveni život i život članova porodice samo su neki od vidova prinude koje trpe žrtve radne eksploatacije. 

Žene koje rade u domaćinstvima i trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije 

 • Za 4 od 10 oglasa utvrđeno je da su lažni, nakon što je ASTRA 2020. godine uputila dopise nadležnim institucijama za proveru njihove legalnosti. 
 • Trgovina u cilju radne eksploatacije u formi posluge u domaćinstvu može biti praćena seksualnim uznemiravanjem ili i seksualnom eksploatacjom. Tada govorimo o višestrukoj eksploataciji.
 • Svaki četvrta žrtva prinudnog rada u svetu, bila je žrtva prinudnog rada u domaćinstvu. 
 • Ovaj oblik trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije je najšire rasprostranjen — ima ga u svim delovima sveta. 

Pozovi, život je u pitanju. 
011 785 0000 ASTRA SOS telefon

*svaki poziv je anoniman*

ASTRA kampanjom KOLIKO SI BLIZU? želi da upozori žene na opasnosti koje vrebaju iza lažnih poslovnih ponuda, ali i da ih informiše kako da se zažtite. Ili pak ukoliko prepoznaju da su žrtva trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, da ih informiše da nisu same u toj situaciji i da su im na raspolagađu različite vrste pomoći i podrške. Više o svemu ovome naći ćete u tekstu Koliko si blizu radnoj eksploataciji – pomoć u kući?, na našem sajtu.