SOS telefon za žene žrtve nasilja – Zrenjaninski edukativni centar

Zrenjaninski edukativni centar je ženska organizacija osnovana 2002. godine. Usluge SOS telefona za žene žrtve nasilja u porodici organizacija pruža od 2013. godine. Organizacija pruža usluge u okviru Mreže SOS Vojvodina na zajedničkom besplatnom broju 0800-101010 i na broju 023/581 350 svakog radnog dana od 10.00 do 16.00.

Usluge SOS telefona namenjene su svim ženama koje su izložene nasilju u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja, kao i ženama koje su izašle iz situacije nasilja, ali im je potrebna socijalna, psihološka, pravna ili neka druga vrsta pomoći da naprave sledeći korak.

SOS telefon
Photo by Jennifer Latham: https://www.pexels.com/photo/fashion-love-woman-dark-9658885/

U našem društvu duboko su ukorenjene predrasude o porodičnom nasilju, a najčešće su one koje direktno ili indirektno ženi šalju poruku da je sama kriva za nasilje koje joj se dešava, da je na neki način svojim ponašanjem nasilje izazvala (provocirala nasilnika). U društvu se nasilje prema ženama u porodičnim i partnerskim odnosima na neki način normalizuje stavovima poput:  „svi parovi se svađaju“, „to se dešava svim ženama“, „žena treba da čuti i trpi zbog dece“, „za decu je bolje da odrastaju uz oba roditelja“. Takve poruke često obeshrabruju žene koje su izložene nasilju da nasilje prijave. Žene takođe sprečava strah od osude okoline, nedostatak podrške od porodice i prijatelja, neinformisanost o tome kome mogu da se obrate za pomoć. Na SOS telefonu u radu sa ženama poštuju se feministički principi a prvi je da se uvek veruje ženi i da je za nasilje isključivo i jedino odgovoran nasilnik. SOS telefon svim ženama pruža: emotivnu podršku, informacije potrebne za bezbedan izlazak iz nasilja. Konsultantkinje na SOS telefonu pružaju ženama informacije koje su im neophodne, pomažu im da ono što im se dešava nazovu pravim imenom, da identifikuju problem i podržavaju ih u odlukama koje donesu jer je svaka žena ekspertkinja za svoj život.

Još jedna od predrasuda koje su prisutne i koje na neki način mogu dovesti žene u rizičnu situaciju je ta da žena može uvek da napusti nasilnog partnera i da će sa prekidom braka/partnerske veze nasilje prestati. Kada žena donese odluku da napusti nasilnog partnera povećava se rizik od eskalacije nasilja. O tome govori i podatak da su počinioci nasilja podjednako i sadašnji i bivši partneri. Zbog toga treba obratiti posebnu pažnju na obezbeđivanju sigurnog okruženja za ženu u tom periodu, neophodna je veća opreznost u ovom periodu. Konsultantkinje na SOS telefonu razmotriće zajedno sa ženom na koji način može bezbedno da izađe iz nasilje. Informisaće je o svim uslugama podrške i pomoći u lokalnoj sredina i mehanizmima zaštite. Podrška ženama ima za cilj osnaživanje žena da izađu iz nasilja ili da istraju u sudskim i drugim institucionalnim procesima.  Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni.