Oči stare žene Photo by Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/crop-elderly-woman-with-blue-eyes-5231283/

Nasilje nad starijim ženama

Nasilje nad starijima, a nasilje nad starijim ženama pogotovo je problem koji nije dovoljno prepoznat i ne pridaje mu se dovoljna pažnja, na globalnom planu, što je problem samo za sebe, naročito u svetlu globalnih demografskih promena koje čine rizik da je ovakvo nasilja sve prisutnije.

Točak nasilja

Točak moći i kontrole su razvili Ellen Pence i Michael Paymar u Delutu, Minesota, razgovarajući sa pretučenim ženama o tome zašto ostaju sa nasilnikom.