Udruženje Roma Novi Bečej: SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina

Udruženje Roma Novi Bečej je feministička organizacija koja kroz aktivizam, stečeno znanje i specijalizovane usluge osnažuje Romkinje i druge manjinske žene za život bez nasilja u Vojvodini. Osnovani smo 1999. godine i od tada aktivnim radom realizovali smo preko 120  projekata, radili u 60 romskih naselja u celoj Vojvodini. Kroz naše programe i radionice  prošlo je oko 8000 Romkinja i oko 3000 dece. Oni su imali priliku da se osnaže, informišu i edukuju po pitanju obrazovanja, ranih brakova, zdravlja i zaštite u porodičnom i partnerskom nasilju.

Naš rad fokusiran je na pružanje emotivne i psihološke podrške ženama i devojčicama sa iskustvom nasilja. Ovu uslugu pružamo kroz rad SOS telefona koji je dostupan korisnicama od 10 do 15 časova svakog radnog dana.Takođe naša organizacija korisnicama od usluga ima mogućnosti da pruži i pravno savetovanje i zastupanje na sudu u slučajevima porodičnog i partnerskog nasilja.

Pored rada SOS telefona udruženje organizuje i informativne akcije sa ciljem informisanja građana i građanki o oblicima nasilja, izlaska iz nasilja i zaštite.

Takođe se bavimo osnaživanjem malih ženskih grupa i organizacija i podstičemo ih da se bave ženskim aktivizmom posebno na području Vojvodine.Pored ovakvih vrsti aktivnostu bavimo se i zastupanjem na unapređenju institucionalnih mehanizama za unapređenje podrške ženama sa isksutvoim nasilja kao i unapređenjem romske nacionalne manjine u Srbiji sa posebnim osvrtom na položaj Romkinja u društvu.

Kao izazov vidimo probleme sa kojima se Romkinje i druge manjinske žene svakodnevno suočavaju prilikom ostvarivanja svojih prava i to je deo problema na koji naša organizacija radi na prevazilaženju kroz lobiranje, obuke i saradnju sa institucijama i na nacionalnom i pokrajinskom nivou.

Romkinje u ruralnim područjima u Vojvodini imaju ograničen pristup institucionalnoj zaštiti. Na teritoriji Vojvodine postoje samo četiri Sigurne kuće (Pančevo, Novi Sad, Sombor i Zrenjanin) koje i nisu pristupačne za žene sa invaliditetom i manjinske žene i imaju druga ograničenja pri ulasku u kuću. Krizni centri za žrtve seksualnog nasilja i silovanja u novosadskom porodilištu i bolnicama u Zrenjaninu i Kikindi. Međutim, uslov za korišćenje usluga je uzrast 15+ godina, što onemogućava Romkinjama pristup takvoj podršci kao žrtvama dečijih, ranih brakova koji se sklapaju između dvanaeste i četrnaeste godine. Međusektorska podrška nije sveobuhvatna i razvijena i u mnogim lokalnim zajednicama nedostaju neki segmenti podrške – nema mobilnih timova, mobilni timovi nisu aktivni, nema lokalnih dogovora o međusektorskim timovima ili saradnji. Godine 2019., kada je Udruženje Roma Novi Bečej razvilo metodologiju konferencije predmeta u okviru projekta „Integrisani odgovor protiv nasilja nad ženama u Vojvodini- drugi deo“, bilo je očigledno da neke lokalne samouprave nemaju adekvatne institucionalne odgovore i međusektorsku komunikaciju. Potpuno smo svesni nedostatka znanja žena i devojaka sa sela da odgovore na nasilje i razumeju postojeće mere. Izolovanost i nedostatak informacija, udaljenost od institucija je takođe još jedno područje za zabrinutost. U svim selima u kojima radimo i iz kojih potiču slučajevi SOS telefona izloženi su patrijarhatu, institucije nisu osetljive na specifičan položaj marginalizovanih devojaka i žena i nemaju snažan međusektorski pristup i svest o rodno zasnovanom nasilju i rizicima dečijih brakova. U manjim zajednicama vrlo je teško pojačati prijavljivanje nasilja jer vas ono negativno obeležava i stavlja na društvenu marginu u lokalnim zajednicama.

Naša organizacija je dostupna svima za pružanje podrške i informacije.

Žene i devojčice koje su imale iskustvo nasilja ili ranog ugovorenog braka mogu da nam se obrate za informacije i podršku na SOS telefon : 023/774-959 ili putem e-maila info@udruzenjeromanb.org.rs svakog radnog dana od 10 do 15 časova kao i u hitnim situacijama na mobilne telefone koji su dostupni 24 sata tokom 7 dana u nedelji: 061/659-01-17 063/819-44-51

Udruženje Roma Novi Bečej
Đure Jakšića 29
23272 Novi Bečej, Srbija

+381(0)23 774-959
+381(0)23 775-843
(Fax)

Info@udruzenjeromanb.org.rs