Time tracking

Jedan od osnovnih resursa je radno vreme zaposlenih, zato je svim preduzećima bez obzira na veličinu i delatnost potrebno da imaju mogućnost upravljanja radnim vremenom (time tracking) na efikasan način bez velikih troškova.

Kvalitetnim upravljanjem radnim vremenom i zaposlenima postiže se potrebna efikasnost koja direktno utiče na dodatnu vrednost Vaše kompanije.

Papirna evidencija iako i dalje u upotrebi, zastarela je, a evidencija radnog vremena pomoću kartica zahteva komplikovanu i uglavnom skupu instalaciju čitača kartica, servera, kao i štampanje kartica

mts nudi Time Tracking, savremenu geofencing platformu bez inicijalnih troškova za implementaciju u Vaše poslovno okruženje koja pruža objedinjeni prikaz relevantnih podataka o radnom vremenu i zaposlenima na jednoj ili više lokacija čineći proces evidencije radnog vremena lakšim i isplativijim.

TimeTracking mobilna aplikacija

Dostupna za Android i iOS operativni sistem, rešenje za praćenje radnog vremena zaposlenih.

GPS evidencija radnog vremena pruža uvid u to ko je od zaposlenih na poslu, kada je stigao na radno mesto, koliko je zakasnio, gde se trenutno nalazi na radnom zadatku.

Time Tracking Web aplikacija

Rasporedite zaposlene u timove, dodelite im pojedinačne i/ili grupne zadatke, pratite poslovanje kompanije u realnom vremenu.

Organizujte radno vreme i trajanje pauza, kreirajte smene, neradne dane kao i praznike.

Finansije

  • Poboljšajte iskorišćenje resursa i povećajte profit.
  • Eliminišite ručno računanje vremena.
  • Omogućite raspodelu vremena i troškova kroz celu organizacionu šemu kompanije.

Efikasnost

  • Tačni podaci o radnom vremenu, lokaciji, klijentima i partnerima su uvek online.
  • Unapredite procese rada i radne zadatke sa podacima o radnom vremenu.
  • Počnite da koristite servis bez bilo kakvog ulaganja

Izveštaji

  • Uporedna procena zaposlenih, poslovnih procesa, radnih zadataka u okviru organizacione šeme.
  • Otkrijte prazan hod tokom radnih procesa i dodeljenih radnih zadataka.
  • Saznajte uzroke nepoštovanja radnog vremena i radnih procesa (kašnjenja, prekoračenja,…)

Glavna razlika između ručne evidencije radnog vremena i evidencije pomoću naše aplikacije je tačnost i dostupnost podataka. Izbegnite visok nivo grešaka u izveštajima nastalih prilikom ručne evidencije koje Vas potencijalno mogu koštati izuzetno mnogo.