Koliko važi prepaid SIM kartica?

(Informacije u tekstu su bile aktuelne 2014.  i 2015. godine)

Da li imate prepaid SIM karticu koju dugo niste koristili i za koju niste sigurni da li je i dalje u funkciji?

Ukoliko je vaš odgovor potvrdan, onda je važno da znate da je rok važenja prepaid SIM kartice 11 + 1 mesec. Šta to tačno znači?

To praktično znači da bez uplate kredita možete da koristite svoju karticu još jedanaest meseci nakon aktivacije ili poslednje dopune. Nakon isteka perioda od jedanaest meseci, još mesec dana možete samo da primate pozive i poruke. Da biste nastavili da koristite karticu neophodno je da tokom ovih dodatnih mesec dana izvršite dopunu kredita. Ukoliko to ne uradite, vaša kartica više neće biti aktivna.

Unutrasnja-blog-620x411-prepaid-best-before4

Nemojte pokušavati da sa Express dopunom i Friendly dopunom produžavate rok važenja prepaid SIM kartice, jer ne postoji ta mogućnost. Međutim, imate mogućnost da dopunite kredit čak na 8 načina  i nastavite da je koristite.

Ukoliko se dogodi da izgubite prepaid SIM karticu, neophodno je da gubitak/krađu kartice prijavite našem korisničkom servisu na broj 064 789. U ovom slučaju, možete da kupite novu karticu sa istim pretplatničkim brojem u poslovnicama Telekoma Srbija.