Agrolife – upravljajte zemljištem u zakupu

Agrolife  je softverska aplikacija specijalno razvijena za upravljanje svim vrstama zemljišta koja su u vlasništvu države i javnih preduzeća. mts servis realizuje sa partnerom Telegroup.