Bezbednost dece na internetu

Digitalni svet će nastaviti da se razvija, a njegova uloga u životu naše dece će postajati sve bitnija. Bilo da koriste internet za pomoć pri učenju ili za zabavu, veoma je bitno da ih edukujemo na vreme.

Autentifikacija bez lozinke

Danas se sve više razvijaju i primjenjuju alternativne metode autentifikacije koje bi mogle zameniti tradicionalne lozinke u budućnosti.