Plaćanje putem QR koda – brzo i lako

Plaćanja putem šablona u internet aplikacijama banaka se činilo kao najlakša metoda putem koje je bilo moguće izvršiti plaćanja usluga. Ali i tada je bilo grešaka u plaćanjima koje smo