Oblaci – mts cloud computing

Cloud computing je isporuka IT resursa, na zahtev, putem interneta. Umesto da kupujete i održavate računarske proizvode i usluge, možete da platite korišćenje usluge računarstva u oblaku. To vam štedi