Oblaci – mts cloud computing

Cloud computing je isporuka IT resursa, na zahtev, putem interneta. Umesto da kupujete i održavate računarske proizvode i usluge, možete da platite korišćenje usluge računarstva u oblaku. To vam štedi vreme, trud i cenu da sve to uradite sami!

Tačne prednosti će se razlikovati u skladu sa vrstom cloud servisa koji se koristi ali, u osnovi, korišćenje usluga u oblaku znači da kompanije ne moraju da kupuju ili održavaju sopstvenu računarsku infrastrukturu. Nema više kupovine servera, ažuriranja aplikacija ili operativnih sistema jer se o svemu brine dobavljač.

Podacima možete pristupati sa bilo kog uređaja, gde god da se nalazite, važno je samo da ste povezani na internet.

Oblaci.rs su cloud computing platforma koja omogućava korisnicima jednostavan pregled, kupovinu i puštanje u rad različitih usluga u oblaku, podeljena u dve logičke celine:

  • Infrastruktura kao usluga (IaaS)
  • Softver kao usluga (SaaS)
Čovek vozi bicikl sa prenosnim plastenikom  u prikolici, sa natpisom IaaS - Infrastructure as a Service

Infrastruktura kao usluga (IaaS)

IaaS obezbeđuje korisnicima resurse za računar, umrežavanje i skladištenje. IaaS predstavlja infrastrukturu smeštenu na virtuelnom serveru, gde možete povezati sve relevantne servise kao što su procesorska snaga, memorija i prostor na disku.

Svi serveri su smešteni u savremenom mts Data centru na teritoriji Srbije, gde su obezbeđeni kako fizički tako i tehnički uslovi koji garantuju maksimalnu bezbednost i pouzdanost u radu. Hlađenje, sistemi napajanja bez prekida, generatori, mrežna infrastruktura, internet linkovi, održavanje komponenti – sve obezbeđuje mts, te ne morate razmišljati o tome.

U okviru mts ponude, posebnu pažnju treba obratiti na hiper brze SSD virtuelne servere kao idealno rešenje za kompleksnije web aplikacije sa puno korisnika gde su sekunde od značaja i za sajtove sa velikim bazama podataka, jer će se takvi web sajtovi i aplikacije učitavati višestruko brže.

Softver kao usluga (SaaS)

Čovek obučen kao kelner poslužuje laptop sa natpisom SaaS - Software as a Service

SaaS u jednom rešenju obezbeđuje korisnicima aplikaciju u oblaku, platformu na kojoj radi i osnovnu infrastrukturu.

U paleti aplikacija iz ponude na Oblacima, izdvajaju se:

Oblaci.rs cloud computing rešenja garantuju potpunu privatnost i bezbednost vaših podataka, uz najsavremenije sisteme antivirus zaštite. Automatski backup obezbeđuje pouzdan oporavak sistema u slučaju bilo kakvih incidentnih događaja. Oblaci.rs predstavljaju izuzetno bitan segment mts digitalnog ekosistema, jer nudi mission critical softver za svaku poslovnu potrebu.