Da li smo spremni za „uberizaciju“ poslovanja u Srbiji?

Poslovati digitalno više ne predstavlja priliku, već nužnost.  Onaj osećaj koji je imao vlasnik zaprege krajem 19. veka, kada je pronađem motor sa unutrašnjim sagorevanjem, danas ima vlasnik ili direktor neke kompanije. Taj osećaj govori da se mora uhvatiti korak sa ostatkom sveta.

Svet se uveliko digitalno transformiše, a kompanije menjaju svoje poslovne modele oslanjajući se na digitalnu tehnologiju. One koje su uspešno primenile nove poslovne modele, tako što su se digitalno transformisale, postale su 26% profitabilnije.

Kao što je krajem 19. veka pronalazak motora sa unutrašnjim sagorevanjem prinudio vlasnika zaprege da se menja, tako je u 21. veku omasovljenje mobilnih telefona i interneta prinudilo zaposlene u kompanijama da se menjaju.

Šta je digitalna transformacija?

Digitalna transformacija predstavlja promenu poslovng modela organizacije uz pomoć digitalne tehnologije. Digitalnom kompanijom možemo smatrati svaku organizaciju koja bar jedan deo svoga poslovnog modela temelji na digitalnoj tehnologiji.

Prvi talas digitalne transformacije omogućio je 5 ključnih digitalnih tehnologija: Cloud computing, Mobile, Big Data, Social Networks i Internet of Things.

Jedan od najpoznatijih primera primene digitalnih tehnologija u poslovanju je Uber, čije bi korišćenje bilo apsolutno nemoguće bez interneta, Cloud Computing-a i mobilnih uređaja.

Kalifornijska tehnološka firma Uber, koja je razvila mobilnu aplikaciju putem koje se naručuje i plaća taksi i tako uzdrmala tradicionalno poslovanje, često se koristi kao primer kako je primena tehnologije promenila čitavu delatnost. Zbog toga se termin digitalna transformacija poslovanja još popularno naziva i uberizacija poslovanja.

Primer sa Uberom nam samo potvrđuje koliko se brzo tržište menja i da danas mala start‑up firma lako može da postane konkurencija firmama koje dugi niz godina tradicionalno posluju i ne prepoznaju potrebu da se transformišu.

Ko je domaći lider u digitalnoj transformaciji?

Ohrabrujuća je činjenica da kašnjenje Srbije u tehnološkom razvitku nije značajno, kao i to što se u zemlji stvorila klima za digitalne promene. Povećanje brzine interneta, polaganje optičkih kablova, ali i dovođenje infrastrukture u sve škole i firme omogućiće dalji nastavak digitalne transformacije, a samim tim napredak Srbije.

Predrag Ćulibrk, generalni direktor kompanije Telekom Srbija, je na nedavno završenoj konferenciji #Sinergija16 predočio koliko je značajna uloga domaćeg telekomunikacionog lidera u procesu digitalne transformacije.

Uloga kompanije Telekom Srbija je davanje podrške digitalnoj transformaciji, što ujedno predstavlja i veliku odgovornost. Zbog toga je kompanija razvila strategije za internu digitalnu transformaciju (unapređenje poslovanja) i eksternu digitalnu transformaciju  (podrška drugima).

Danas je za poslovni uspeh ključna brzina prilagođavanja na nove tehnologije i njihova primena u poslovnim procesima. Organizacije sa tradicionalnim načinom poslovanja moraju pokazati spremnost za promene, u suprotnom će ih konkurencija zaseniti.