Kroz oblake ka savremenim ICT uslugama

Meteorologija ili tehnologija?

Sa terminom cloud prvi put sam se susreo u svojoj karijeri kada sam počeo da radim u Telekomu Srbija. Kolega koga sam upoznao prvi dan na poslu izjavio je da je on inače meteorolog i da vedri i oblači u IT-u. Mislio sam da je to neka doskočica, ali ubrzo sam shvatio da je on bio najveći autoritet IT infrastrukture, sa velikim iskustvom i da zaista vedri i oblači. Bez njegove saglasnosti ama baš ništa nije moglo da se implementira.

Par godina kasnije sam na jednoj IT konferenciji dobio prve informacije o novom pravcu u IT tehnologijama – IT cloud-u i tada sam shvatio da smo mi već nekoliko godina pre toga bili na pravom putu, ka oblacima. U današnje vreme u IT-u se sve vrti oko cloud servisa. Oni vam daju mogućnost da doživite IT kao jednu vrlo dinamičku i korisnički prilagođenu organizaciju.

Gde završava javni a počinje privatni cloud

Zašto privatni cloud? Razvoj javnih cloud usluga je prošao jedan evolutivni razvoj, kao i mnoge druge tehnologije i nakon nekoliko godina kada je dostigao svoj zenit, pojavile su se ozbiljne implementacije privatnih clouda. Privatni cloud garantuje izolovano i bezbedno okruženje izdvojeno od drugih cloud okruženja kako bi se implementirali IT servisi sa ovakvim potrebama. Privatni cloud je došao kao šlag na tortu, sve što su vam razni proizvođači pričali da možete da nudite kao javne servise, sada ste mogli da ponudite probranoj klijenteli, sa visokim bezbednosnim zahtevima.

Šta donosi privatni cloud? Pre svega donosi self service funkcionalnosti koje će korisnicima omogućiti kompletno upravljanje servisima i troškovima, zatim automatizaciju velikog skupa manuelnih aktivnosti prilikom kreiranja infrastrukturnih servisa. Dobiće se visoka bezbednost i privatnost svakog servisa u okviru privatnog clouda, bolja kontrola infrastrukture i optimizacija troškova. Privatni cloud garantuje bolju prilagođenost servisa.

Automatizacija clouda za brzinu i agilnost

Da li privatni cloud može da pomogne današnjem biznisu? Automatizacija kroz privatni cloud je na agendi mnogih današnjih kompanija, jer omogućava brzinu, fleksibilnost i agilnost neophodnu da kompanija postane konkurentna u današnjem poslovnom svetu. Postoji percepcija da je teško implementirati privatni cloud i, u zavisnosti od organizacije kompanije i izabrane tehnologije, to nije daleko od istine. Ako vaša organizacija nije struktuirana oko cloud automatizacije možete očekivati da ćete naleteti na razne izazove. Potrebno je obezbediti znanje sa kraja na kraj procesa kreiranja infrastrukturnih resursa kroz sve organizacione timove koji u procesu učestvuju. Takođe, pošto je u današnje vreme veliki broj aplikacija organizovan po principu silosa, neophodno je da se postigne nivo koordinacije i nekog oblika koncertne usklađenosti između svih silosa, kako bi se dobili pozitivni efekti. Cloud automatizacija obezbeđuje brzinu i agilnost, zamenjujući manuelne procese koji su podložni greškama, automatizovanim poslovnim procesima. Svaka kompanija treba da izabere svoj ritam implementacije privatnog clouda.

unutrasnjaprivatni

Šta je mts dobio uvođenjem Cisco rešenja

mts je za potrebe privatnog clouda implementirao rešenje Cisco One Enterprise cloud suite. Osnovni sloj virtuelizacije koji omogućava deljenost resursa je zasnovan na VMware softveru. Automatizacija virtuelnih servera nije bila jedini razlog za taj korak. Potrebno nam je bilo rešenje koje će omogućiti integraciju svih aspekata naše mrežne infrastrukture, počev od firewall-a do load balansera, kao i jednostavnu orkestraciju kompleksnih mrežnih servisa uz transparentno praćenje troškova. Koristeći mogućnosti Cisco-ve platforme, sada možemo da automatizujemo mrežne servise i da obezbedimo infrastrukturu za bilo koju aplikaciju izuzetno brzo. U prethodnom načinu kreiranja virtuelnih servera, imali smo preko 50 manuelnih aktivnosti, što je moglo da potraje i nekoliko dana. Danas možemo da kreiramo standardni virtuelni server za manje od 20 minuta. Čak i napredni mrežni scenariji, sa nekoliko servera, load balansing-omfirewall-ovima, nekoliko vlan-ova itd, mogu da budu implementirani za oko 30 minuta.

Posebna pažnja posvećena je bezbednosti, tako da su svi elementi privatnog clouda odrađeni u skladu sa Integrisanim sistemom bezbednosti i zaštite koji je implementiran prema zahtevima ISO 27001 standarda. Elementi clouda su tako dizajnirani da efikasno upravljaju rizicima po bezbednost informacija, odnosno po konceptu „Defense in Depth“, koji podrazumeva višestruke slojeve zaštite informacija (firewall, IPS, DDoS zaštita, antispam, antimalware, backup…)

Transformacija IT-a kao osnova za transformaciju kompanije

Pružanjem IT servisa koristeći privatni cloud, IT prerasta u jasno definisanu profitnu i agilnu organizaciju, sa definisanim korisnicima, servisima i garantovanim kvalitetom servisa koji pruža svojim korisnicima.

mts je kroz izgradnju privatnog oblaka prešao dug put. Taj put nije nimalo lak, ali to je put koji vodi u nove izazove, nove mogućnosti. Omogućiće digitalizaciju kompanije, automatizaciju velikog broja procesa, agilnost i brzinu u kreiranju novih servisa za naše korisnike. Omogućiće mts-u da i dalje ostane lider u domenu ICT servisa, da i u budućnosti može da vedri i oblači na tržištu ICT usluga.