Šta nam donosi digitalizacija televizije?

Kada je te davne 1958. godine Televizija Beograd pokrenula emitovanje eksperimentalnog programa, više ništa nije bilo isto. Jedna „kutija“ otvorila je širom prozor u svet i tako je postala centar porodičnog okupljanja. Jednom rečju televizija je u tom trenutku bila senzacija. Ni danas televizija nema drastično manju važnost, ali je pretrpela značajne izmene.

Od perioda televizije kakvu je pamte naši roditelji, kada su njeni junaci bili Mića Orlović i Kamenko Katić, mnogo toga se promenilo. Crno-belu sliku zamenila je slika u boji, a do kraja 2015. godine će se prelaskom sa analognog na digitalni signal završiti još jedna televizijska epoha.

digitalizacija-unutra

Da ne bi ostala u zapećku Interneta, televizija se uključuje u digitalni svet. Signali se kod digitalne televizije prenose kao nizovi jedinica i nula odnosno kao takozvani binarni signal. Zahvaljujući višekanalnom prenosu zvuka takav signal je manje osetljiv na smetnje, obezbeđuje čistu i oštriju sliku i kvalitetniji zvuk.

Digitalizacija se neće odraziti samo na kvalitet slike, već i na sadržaj televizijskog programa. Pred televizijama „opšteg tipa“ je veliki izazov u stvaranju novih specijalizovanih kanala kao što je na primer kanal posvećen samo sadržaju iz oblasti kulture ili informativnom programu.

Digitalizacija je veliki korak u evoluciji televizije, jer sa sobom donosi promenu televizijskog izraza, interakciju sa gledaocima i novu televizijsku kreativnost.

Za prijem digitalnog TV signala potrebno je da se poseduje odgovarajući STB (Set top box) uređaj koji se priključuje na stariji model televizora ili noviji model televizora koji podržava standarde DVB-T2 i MPEG-4. Međutim, za korisnike IPTV usluge Telekoma Srbija dodatna oprema nije potrebna zato što postojeća oprema omogućava da do domova dolazi digitalni TV signal visokog kvaliteta.

Proces digitalizacije televizije odnosi se samo na zemaljsko emitovanje TV signala i tiče se onih građana koji taj signal primaju posredstvom antene. Za IPTV korisnike prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizije, na izvestan način, će proći neopaženo. Prednosti koje između ostalog donosi digitalni signal su nove usluge,  kao što su usluge Video na zahtevInteraktivni TV vodič ili Snimanje sadržaja, koje korisnici IPTV-a već duže vreme koriste. Zahvaljujući IPTV platformi digitalna televizija je već stigla u brojna domaćinstva i to bez dodatnih ulaganja.

Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizije utvrđen je na međunarodnoj konferenciji u Ženevi 2006. godine, a zemlje potpisnice sporazuma među kojima je i Srbija, u obavezi su da ugase televiziju kakvu danas poznajemo sredinom 2015. godine. Digitalni signal usvojen je u 37 zemalja,  a već se emituje u Velikoj Britaniji, Italiji, Finskoj, Švedskoj, Belgiji, Ukrajini, Danskoj, Hrvatskoj i dr.

Kao što danas retko koristimo fotoaparat sa filmom već praktičan digitalni fotoaparat, istu sudbinu doživljava i televizija. Da bi uvideli prednosti digitalizacije o kojima vam govorimo ne morate da čekate sredinu 2015. godine, već se možete odmah digitalizovati uz IPTV.