Kampanja o kojoj se pričalo – tu gde ste vi

Zadobiti pažnju javnosti, prezasićenu mnoštvom medijskih poruka, čini se nikada nije bilo komplikovanije nego što je to danas.

Bitku za publiku danas vode brendovi, pokreti, javne ličnosti, mediji i influenseri. Svi oni žele da baš njihova poruka nađe put do što većeg broja konzumenata i izazove neku vrstu reakcije. Obraćaju nam se putem bilborda, omiljenih radio stanica, TV stanica, društvenih mreža, SMS poruka ili elektronske pošte. U toj „džungli znakova“  neretko se događa da se zapravo nijedna poruka ne upamti. Stoga, kada se o nekoj kampanji spontano priča na društvenim mrežama ili se dele njeni segmenti to se danas može smatrati velikim uspehom. Jedna od takvih je i korporativna kampanja Telekoma Srbija pod sloganom „Tu gde ste vi“.

„Danas put do pažnje korisnika vodi preko srca. Samo emocija može da se izdvoji u ovom mnoštvu sadržaja“

Suzana Berić

Direktorka sektora za marketing komunikacije i brend strategiju.

Još jedan od parametara uspešnosti marketinške kampanje je kada ona postane tema o kojoj se priča i u tradicionalnim masovnim medijima.

Analizirajući sve elemente kampanje „Tu gde ste vi“ došli smo do zaključka da tajna njenog uspeha leži u iskrenoj emociji, vešto odabranoj muzici i u pažljivom odabiru kanala komunikacije.

Emocija

Globalni istraživački nalazi pokazuju da emotivne kampanje na srednji i dugi rok daju i do dva puta bolje rezultate. Imajući u vidu širok dijapazon usluga, brendova i servisa Telekoma Srbija i percepcije same kompanije, tu snažnu emociju smo iscrpeli iz brend arhetipa OSLONAC / SIGURNOST. Ovakva percepcija proizilazi iz činjenice da je reč o kompaniji koja ima dugogodišnju tradiciju, modernu infrastrukturu i pruža kontinuiranu podršku zajednici.

U središtu svake priče treba da bude čovek, a proizvodi ili usluge imaju ulogu isključivo podrške. Koncept modernog marketinga usredsređenog na čoveka zasniva se na empatiji prema kupcima. Uprkos sve većem uticaju digitalne tehnologije u svakodnevnom životu, poslovnom i ličnom, raste potreba za razumevanjem ljudi i njihovih potreba u kontekstu marketinga. A njihova potreba je, pre svega, da budu shvaćeni na pravi način.

U spotu „Tu gde ste vi“ se smenjuju životne sekvence ljudi koji su se našli u beznađu, strahu, neuspehu, na rastanku i scene razrešenja uz pomoć podrške tehnologije, roditelja, prijatelja, partnera ili snage volje. Gledalac se lako identifikuje sa protagonistima i biva brzo uvučen u emotivni vrtlog pokretnih slika.

Muzika

Moć muzike leži u notama koje lako mogu dočarati različite atmosfere i na taj način praktično postati značajna dopuna jednom scenariju. Ona može pomoći da se uspostavi emotivna veza sa publikom, koja će se potom identifikovati sa likovima i njihovim pričama.

U spotu „Tu gde ste vi“ umesto dijaloga prednost je data rečima i melodiji čuvene numere „Osloni se na mene sad ti“ i to u osveženom aranžmanu. Sudeći prema komentarima publike, ispostavilo se da je ova pesma na pravi način dočarala osećaj oslonca i dodatno razgalila gledaoce.

„Još od vremena prvih nemih filmova muzika predstavlja značajnu kariku u procesu pripovedanja. A šta su dobre korporativne reklame, nego mini filmovi? Zbog toga smo insistirali da u kampanji „Tu gde ste vi“ odabir muzike bude u potpunom skladu sa odobrenim scenarijem“  – Ana Simić Pavlović, specijalna savetnica direktorke Sektora za oblast marketinških kampanja.

Kanali komunikacije

Odabirom prave kombinacije komunikacionih kanala velika je verovatnoća da će poruka da dosegne do šire publike. No, važno je ne upasti u zamku i pošto-poto iskoristiti sve raspoložive komunikacione kanale, ukoliko za to ne postoji opravdanost.

Dominantni komunikacioni kanali kampanje „Tu gde ste vi“ bili su TV, bilbordi i društvene mreže.

U prvoj fazi kampanje plasirani su bilbordi koji su kroz različite poruke sugerisali prolaznicima na koji tačno način je Telekom Srbija tu gde su korisnici. Reč je o geo-targetiranoj kampanji odnosno poruke su se usklađivale sa lokacijama na kojima se nalaze bilbordi. Na primer, poruka „Tu gde ste vi krenuli u shopping mi imamo dobru konekciju da se konsultujete sa drugaricom“ je bila oglašena ispred većih tržnih centara, poruka „Tu gde ste vi stali da sačekate prevoz, mi smo se postarali da ne čekate upload“ se nalazila na autobuskim stajalištima i sl.

Ove poruke su korišćene i na društvenim mrežama tako što su dobile svoju animiranu formu i pažljivo su targetirane. Tako, na primer, poruka „Tu gde ste vi rešili da pređete reku, mi spajamo odličnim signalom“ je plasirana u vremenskom periodu od 7-9h i 15-18h (radnim danima). Ideja je bila da oglasi budu prikazani u vreme tzv. špica, dok korisnici stoje u saobraćajnoj gužvi ili čekaju autobus. Takođe, urađeno je i geotargetiranje 1km u radijusu oko mostova.

U drugoj fazi kampanje plasiran je reklamni spot na TV kanalima i na društvenim mrežama. S obzirom na to da društvene mreže ne funkcionišu po principu naplate sekundi, duža verzija spota je na njima duže živela. Samo nekoliko minuta po objavljivanju spota na zvaničnoj YouTube stranici, na društvenim mrežama su se razvile debate o junacima iz spota. Tako je reklama istovremeno dosegla do velikog broja ljudi putem TV ekrana i putem društvenih mreža. Kako je pesma jedna od važnih segmenata spota, doživela je i svoju radio reklamu.

Pošto živimo u kulturi koja je zasićena informacijama, do pažnje publike se može doći isključivo kroz sadržaj koji uspeva da probudi emocije. Da to nije lako uveravaju nas brojne kampanje koje nismo ni primetili ili smo ih brzo zaboravili. Zbog toga smo i ponosni što je kampanja „Tu gde ste vi“ pronašla put do srca brojne publike i danas je predmet debate. Kakav je utisak na vas ostavila kampanja? Pišite nam u komentarima.