Sve što treba da znate o osiguranju mobilnih telefona – mts Blog

Koliko puta vam se dogodilo da vam je telefon jednostavno ispao iz ruke ili da ste ga slučajno pokvasili? Složićete se da je prilično neprijatan osećaj neizvesnosti u trenucima kada se pitate da li vam je napukao ekran ili je voda dospela u unutrašnjost telefona. Niste jedini kojima su doživeli ovakvo iskustvo. Oko 45% ljudi u Srbiji se izjasnilo da su bili u situaciji da su sami oštetili mobilni telefon. Njih 38% je ispustilo telefon iz ruke, dok je 28% njih ubacilo svoj mobilni telefon u neku tečnost.

Kako je mobilni telefon postao mnogo više od sprave za pozivanje i slanja SMS telefona i kako bi se izbegao stres oko kupovine novog u slučaju oštećenja, u svetu ustalila praksa da se prilikom kupovine novog uređaja isti osigurava.

Osnovne informacije

Kompanija Dunav osiguranje je razvila novu uslugu, namenjenu isključimo mts postpejd korisnicima – osiguranje mobilnih telefona. Osiguranje se može primeniti isključivo na nov mobilni uređaj, u trenutku kupovine u mts poslovnici, i usklađuje sa trajanjem ugovora postpejd tarife (ne duže od 24 meseca). Ovo osiguranje nema teritorijalno ograničenje i važi u celom svetu,  pa tako ukoliko se neka od neprijatnih situacija dogodi u inostranstvu, osiguranje pokriva nastalu štetu (sva prava iz osiguranja se ostvaruju na području Republike Srbije).

Uređaj se može popraviti ili biti zamenjen za novi, po osnovu osiguranja i ne može se vratiti novac u njegovoj vrednosti.​

Šta pokriva osiguranje telefona?

Osiguranje mobilnog telefona pokriva upravo one rizike i oštećenja koje garancija proizvođača ne podrazumeva:

  • Lom uređaja usled pada, udara ili pritiska,
  • Kratki spoj,
  • Oštećenja usled dejstva tečnosti,
  • Delovanje pare na uređaj,
  • Nenamerne pogrešne upotrebe,
  • Direktnog ili indirektnog udara groma,
  • Nestanak telefona usled provalne krađe ili razbojništva. 

Kako prijaviti štetni događaj?  

Nastanak štete na uređaju ili krađu, potrebno je prijaviti u roku od tri radna dana. To je moguće učiniti na tri načina:

Cena osiguranja

Suma koja se osigurava je prodajna (puna) cena uređaja, odnosno cena mobilnog telefona bez sniženja ili popusta koji se ostvaruje pri kupovini uz postpejd pakete.

Premija osiguranja se plaća u ratama i to uz mesečni račun za ostvarene usluge. Iznos mesečne premije, isključivo zavisi od cene mobilnog uređaja. Pa tako, na primer, mesečna premija od 199,5 dinara uplaćuje se za uređaje čija cena iznosi do 19.360 dinara.

Više informacija o cenama pogledajte na link-u.