Plaćanje računa onlajn – šta podrazumeva i kako ga izvršiti

U prethodnih nekoliko godina, u Srbiji gotovo da je bilo nemoguće zamisliti proces plaćanja računa putem interneta. Mnogi ljudi, posebno oni stariji, bili su skeptični u vezi sa ovim procesom plaćanja, što zbog sigurnosti svojih podataka, što zbog predrasuda nametnutnih vestima o krađi računa i mogućim zloupotrebama.

Ipak, čini sekakovreme odmiče, da se ova slika polako menja i da se ljudi zapravo edukacijom na internetu sve više upoznaju sa modelima onlajn plaćanja računa, odnosno saznaju kako oni  zapravo izgledaju i koje benefite im donose. Osim što ovaj način plaćanja predstavlja jedan direktan proces, kao i kod kupovine na internetu, sa druge strane,on korisnicima štedi dosta vremena i samim tim ih distancira od nepotrebnih gužvi i redova u poštama i bankama.

Ovde ćete saznati kako izgleda proces plaćanja računa putem interneta, odnosno šta on zapravo podrazumeva, kako se izvršava i koje sve vrste onlajn izmirivanja finansijskih obaveza postoje.

IPS QR kodovi kao novi vid instant plaćanja

Prvo treba pomenuti da gotovo sve banke koje posluju u Srbiji korisnicima omogućavaju da, između ostalog, izmire pristigle račune i putem svojih mbanking aplikacija na telefonu. Štaviše, treba pomenuti da su i pojedine telco kompanije i velike državne firme (kao što su EPS, Infostan i druge) značajno pojednostavile proces plaćanja računa digitalnim putem – neke su čak uvele i IPS QR kodove.

Upravo zato, potrebno je razdvojiti dva segmenta. Sa jedne strane se izvršavanje plaćanja računa obavlja direktno putem pomenute mbanking aplikacije banke u kojoj imate otvoren račun. Ovo je jedan od uopštenijih i najčešćih procesa koje korisnici danas upotrebljavaju i veoma je jednostavan za korišćenje, o čemu će biti reči u nastavku ovog teksta.

Sa druge strane, treba pomenuti i jednu sasvim novu opciju za koju verujem da bi, u narednom periodu,mogla da bude veoma korisna za većinu ljudi. Naime, reč je o IPS QR kodovima i njihovim štampanim integracijama na računima, tako da je, za sada, putem ovog procesa moguće platiti račune za struju, usluge Infostana i račune za  telekomunikacione usluge pojedinih kompanija.

Sve što je potrebno da uradite jeste da na računima za ovu vrstu komunalija pronađete štampani otisak QR koda. Nakon toga, putem opcije IPS skeniraj na mbanking aplikaciji, skenirajte kamerom telefona ovaj kod, kao što je prikazano na slici ispod,  a potom pratite par jednostavnih koraka i račun će biti plaćen.

Treba imati u vidu da se ova opcija i dalje usavršava i integriše u aplikacije i sisteme banaka, pa se nemojte zbuniti ako plaćanje ne bude moguće u datom trenutku. Međutim, činjenica je da će, u bliskoj budućnosti, ovo postati rutinski proces i standard za sve banke, a samim tim i za njihove korisnike.

Isti je slučaj i sa plaćanjem računa u prodavnicama putem IPS QR kodova, gde pored opcije IPS skeniraj, postoji i ona IPS pokaži, pa je potrebno da se prodavcu na kasi pokaže telefon sa generisanim IPS QR kodom, nakon čega će plaćanje biti izvršeno.

Kako zapravo ovaj model funkcioniše?

Kada je reč o IPS pokaži procesu, korisnik će na kasi otvoriti aplikaciju svoje banke i kliknuti na ikonicu IPS pokažinakon čega će potvrditi svoj identitet unosom PIN-a, otiskom prsta ili na neki drugi način, u zavisnosti od toga za koji se sigurnosni sistem opredelila banka koja je obezbedila aplikaciju.

U tom trenutku na ekranu telefona će se pojaviti IPS QR kod, koji će trgovac skenirati čitačem povezanim sa fiskalnom kasom (kod velikih trgovinskih lanaca) ili korišćenjem kamere na svom mobilnom telefonu, na kojem je instalirana aplikacija za prihvatanje instant plaćanja, što je slučaj kod manjih trgovina.

Kod korišćenja metoda IPS skeniraj postupak je veoma sličan, kao što i sama reč kaže, potrebno je da kupac uz pomoć kamere svog telefona skenira generisani QR kod koji će mu trgovac priložiti.

I dok IPS QR kodovi ne budu u potpunosti zaživeli u Srbiji kao jedan novi metod instant plaćanja, većina korisnika će i dalje da bude okrenuta ka benefitima plaćanja računa putem aplikacija svoje banke. Kao što je to većini poznatao, reč je o već pomenutim mbanking aplikacijama, putem kojih možete izmiriti gotovo sve obaveze, bilo da je reč o plaćanju komunalija, poreza ili osiguranja ili, pak, o nekoj drugoj obavezi plaćanja.

Iako se dizajn mbanking aplikacija razlikuje u zavisnosti od rešenja koje je banka izabrala, sam princip plaćanja računa na ovaj način je gotovo identičan. Sve što je potrebno da korisnik uradi jeste da u odeljku za plaćanja unese sve podatke o primaocu uplate (u ovom slučaju firme), a nakon plaćanja prvog računa, sve unete podatke može sačuvati za svako sledeće plaćanje.

Na ovaj način se, svakako, uštedi dosta vremena, a upravo putem same aplikacije možete voditi evidenciju uplata i drugih transakcija, koje naknadno možete i sačuvati na vaš telefon – radi bolje preglednosti.