Zašto je eSIM odjednom toliko bitan?

Od trenutka kada se pojavio, eSIM je jasno stavio na znanje da definitivno predstavlja budućnost. Nakon dvadeset godina skoro potpunog zatišja u sferi SIM kartica, pojavila se virtuelna SIM kartica,kao

Plaćanje putem QR koda – brzo i lako

Plaćanja putem šablona u internet aplikacijama banaka se činilo kao najlakša metoda putem koje je bilo moguće izvršiti plaćanja usluga. Ali i tada je bilo grešaka u plaćanjima koje smo