Da li je X druga šansa za Twitter?

Nakon promene u X-u, rukovodstvo je najavilo da planira da stavi fokus na audio, video, razmenu poruka te plaćanja i bankarstvo, što zvuči kao ostvarenje Maskovih ambicija iz vremena stvaranja PayPal-a.

Upotreba ličnih podataka na internetu

Međutim, korišćenje interneta podrazumeva deljenje ličnih podataka koji se prikupljaju na različitim veb-stranicama i aplikacijama.