tv svet
BIZNIS
Aplikacije
tech
vaš kutak
usluge

Za moj grad ::: digitalna platforma za efikasnu komunikaciju opština i građana

Telekom Srbija razvio je digitalnu platformu „Za moj grad“ kako bi opštinama u Srbiji omogućio da u saradnji sa građanima kreiraju bolje uslove za život u svojim zajednicama – stvore bezbednije uslove u školskom okruženju, reše komunalne probleme, unaprede saobraćajnu mrežu i organizuju aktivnosti u domenu turizma.

Platforma pruža mogućnosti za bolje povezivanje građana i lokalnih samouprava, efikasnije rešavanje različitih problema i veću vidljivost i prohodnost inicijativa građana.

Kome je namenjeno rešenje Za moj grad?

Građanima, školskoj deci, njihovim roditeljima, nastavnom osoblju i turistima da prijave incidentne situacije koje prepoznaju u svojoj okolini, i istovremeno

Nadležnoj službi/opštini da analizira i rešava prijavljene incidente.

 Šta je platforma Za moj grad?

Platforma je prilagođena potrebama digitalizacije lokalnih samouprava, a čine je mobilna i web aplikacija, koje su namenjene građanima i web interfejs koji je namenjen opštinama/ nadležnim ustanovama, koje će pregledati i moderirati prijave.

Na raspolaganju su četiri modula za građane, koji omogućavaju rad na kreiranju bezbednijih uslova u školskom okruženju (modul Školarac), rešavanju komunalnih problema (modul Komunalac), unapređenju saobraćajne mreže (modul Saobraćajac), boljem organizovanju aktivnosti u domenu turizma (modul Posetilac), a za nadležnu lokalnu samoupravu ili školu ili drugu ustanovu na raspolaganju je administrativni portal/ web interfejs (modul Moderacija).

Mobilna aplikacija je dostupna korisnicima svih mobilnih mreža na određenoj opštini, uz maksimalnu zaštitu podataka o ličnosti. Preuzima se sa App Store-a i Google Play Store-a besplatno.

Mobilna i web aplikacija besplatne su za sve građane i sigurne za korišćenje.

Obezbeđena je i funkcionalnost “višejezičnosti”, tako da građani mogu da vrše izbor jezika.

Nakon preuzimanja i pokretanja aplikacije, građanin bira jedan ili više modula u okviru kojih može jednostavno i brzo da unese prijavu ili sugestiju – klikom na lokaciju na mapi ili unosom konkretne adrese.

Opština na osnovu pristiglih prijava unapređuje procenu i prepoznavanje problema sa kojima se građani susreću i u skladu sa tim oblikuje intervencije putem  administrativnog portala. Osoba koja je ovlašćena ispred opštine može da ostvari uvid u podnete prijave i da ih „moderira“ tako što  vrši pregled i analizu prijava; ukloni fotografije ili komentare neprimerenog sadržaja; u slučaju zloupotrebe korišćenja, ograniči pristup; unese odgovor na konkretnu prijavu; lako i brzo postavlja informacije važne za građane; preuzima spisak prijava i prosleđuje na rešavanje; pregleda statistiku

Motivacija

Uspostavljanje, poboljšanje i očuvanje dobre i zdrave komunikacije između lokalnih samouprava i građana.

Za građane:

Prijavljivanje problema u realnom vremenu – Građani mogu lako i brzo poslati online prijavu o problemu u svom okruženju.

Podsticanje inicijative građana – Građani mogu da iznesu sugestije i pokreću inicijative koje se odnose na bolje funkcionisanje njihove lokalne sredine i time aktivno učestvuju u oblikovanju svog okruženja.

Informisanost građana – Građani imaju uvid u prijave koje su postavili drugi građani na lokacijama u okruženju, mogućnost da prate status rešavanja prijavljenih problema i vide odgovore koje je lokalna samouprava dala vezano za postavljene probleme.

Za lokalnu samoupravu:

Obaveštavanje građana – Lokalne samouprave mogu lako i brzo da informišu građane o planiranim radovima, radovima koji su u toku, kulturnim i drugim manifestacijama, da odgovaraju na postavljene prijave građana i šalju notifikacije građanima o obaveštenjima koja su za njih postavili.

Efikasnije rešavanje problema – na osnovu analize pristiglih prijava lokalnim samoupravama je omogućeno bolje upravljanje i kontrola rada javnih preduzeća i lakše planiranje investicija.

Statistika – Platforma prikazuje sve izveštaje i statistike, i pruža uvid u najčešće probleme građana.

Transparentnost – Direktna komunikacija u realnom vremenu, doprinosi većoj transparentnosti, ugledu i poverenju u rad institucije.

 Rezultati Opštine Mali Iđoš i Apatin su među prvima uvele platformu „Za moj grad“ u svoju lokalnu samoupravu i već uveliko koriste sve njene potencijale, a kao rezultat platforma doprinosi efikasnijem rešavanju  komunalnih problema i aktivnijem učešću građana u lokalnoj zajednici. Prednosti u odnosu na druga rešenja Građani više ne moraju da istražuju kome da upute prijavu o problemu npr. na kolovozu ili trotoaru, uličnoj rasveti koja ne radi, oštećenoj klupi ili nepropisnom odlaganju otpada. Objedinjavanje više pojedinačnih servisa slične namene – nudi sveobuhvatnost. Opština će moći da postavlja pinove/obaveštenja na lokacije na kojima su planirane aktivnosti ili su radovi/incidenti već u toku – transparentnost. Odabirom i rešavanjem problema sa najviše prijava veliki broj građana postaje zadovoljan. Otklanjanjem najčešćih problema svaki grad može postati siguran i lepši za život. Nagrade Platforma „Za moj grad“ koju je razvio Telekom Srbija, dobila je posebnu pohvalu za izvanredan doprinos razvoju informatike u Srbiji u 2023. godini na osnovu odluke žirija Društvo za informatiku Srbije. Linkovi za dodatne informacije Ukoliko i vi želite da koristite aplikaciju Za moj grad i učestvujete u stvaranju boljeg i bezbednijeg okruženja za život, saznajte više na sledećim linkovima:

Autor: Ana Jovićević