Dostupnost podataka – imperativ savremenog poslovanja

Dostupnost podataka – imperativ savremenog poslovanja.

Radno vreme od 9-17h uslovljavalo je da se posao uradi u datom okviru, a mailovi su mogli i da sačekaju “do sutra”. Radno mesto je bilo fiksno, uostalom, kao i većina telefona. Čak i kada je u drugoj deceniji novog milenijuma počela ekspanzija mobilnih telefona i prenosivih uređaja, poslovna rešenja nisu bila dovoljno prilagođena, dostupnost podataka je bila ograničena, pa smo i dalje bili vezani za svoj radni sto, kada bismo želeli da izdamo fakturu, proverimo stanje u banci ili pogledamo dospela potraživanja.

Tako je bilo nekada (davno?)…

Danas, mnogo se toga promenilo, a pre svega filozofija i pristup poslovanju. Shvatili smo da posao nije u tamo nekoj kancelariji, već da su ljudi nosioci posla i da je posao vezan za njih. Zato je potrebno prilagoditi poslovno okruženje svuda gde ljudi borave – bila to kancelarija, kuća, hotel ili kafić. I proizvođači poslovnih rešenja su premodelovali svoja rešenja i ubacili ih u naše nerazdvojne drugare – mobilne telefone. Ovo je veoma važno za mikro i mala preduzeća ali i preduzetnike, koji nemaju armiju administrativnih radnika i knjigovođa koja bi im izvlačila izveštaje, vršila plaćanje ili izdavala fakture. Zaposleni, pa i sam direktor su često na terenu, a  dostupnost podataka i online rad im je neophodan da bi poslovanje uopšte funkcionisalo. 

Online efikasnost i dostupnost podataka…

PANTHEON Web Light je jednostavan online poslovni program, sastavni deo mts digitalnog ekosistema, koji vam omogućava veću efikasnost poslovanja.

Na raspolaganju su vam sledeće funkcionalnosti:

  • online izdavanje i prijem računa;
  • brzo i jednostavno izdavanje predračuna i računa;
  • dokumentacija na jednom mestu;
  • čuvanje skeniranih dokumenata pretvorenih u digitalni oblik u sigurnoj arhivi u oblaku;
  • online putni nalozi – brza i jednostavna pretraga putnih naloga, lakši postupak unosa, obračunavanja, ispisa i analiziranja službenog puta;
  • zalihe i skladišta – pregled zaliha i narudžbina, jasan uvid u optimalno stanje robe u skladištu;
  • evidencija radnog vremena – sistem planiranja i evidentiranja rada i odsutnosti zaposlenih;
  • izveštaji o poslovanju – pregled stanja poslovanja i pristup bilansu uspeha na klik.

… bez ikakvih inicijalnih troškova

Namenjen je mikro i malim preduzećima i preduzetnicima.

Neprevaziđena dostupnost podataka… Za početak korišćenja nije potrebna instalacija i implementacija, programu se može pristupiti sa bilo kog uređaja (računar, tablet, mobilni telefon) uz internet konekciju.

Mesečna naknada uključuje jednu licencu koja omogućava jedan istovremeni pristup.

Princip je sledeći – baza podataka se nalazi na serveru, koji može biti u cloudu ili on premise, a bazi se pristupa preko mobilnog uređaja ili laptopa, sa bilo kog mesta u bilo koje vreme.