10 saveta za naprednu Google pretragu

Traganje za neophodnim informacijama sa stranica enciklopedija, lansiranjem Interneta, spontano se preselilo na pretraživače. Nesumnjivo je da veliki broj internet korisnika svakodnevno upotrebljava Google za pretragu, tako što u ovaj pretraživač iznova unosi pojmove o kojima želi više da sazna. Međutim, ukoliko se pojmovi ne pretražuju na pravi način teže će se stići do željenih informacija.

Analizom pretrage, koja je internet korisnike dovela do našeg bloga, došli smo do zaključka da se Google u pojedinim situacijama ne koristi adekvatno. Zapazili smo da se ovaj pretraživač ponekad tretira kao da je ljudsko biće ili se u njega unose reči koje nisu prilagođene Web-u.

 

Neadekvatnom pretragom dobijaju se neprecizni rezultati ili se u pretragu po nekoliko puta moraju unositi različite kombinacije reči, kako bi se dobio odgovarajući rezultat. Izdvojili smo sledećih deset saveta za efikasniju pretragu:

1.     Eksplicitne fraze

Pretpostavimo da pretražujete Internet sadržaj u vezi mobilnih telefona. Umesto što ćete  ukucati mobilni telefon unutar Google polja za pretraživanje,preporučujemo vam da upišete , eksplicitnu frazu jer ćete na taj način dobiti preciznije linkove . Da biste ovo učinili, potrebno je da koju pretražujete napišete pod navodnicima.

Primer: “mobilni telefoni”

2. Izostavljanje reči

Nadovezujući se na prethodni primer, pretpostavimo da i dalje pretražujete informacije u vezi sa mobilnim telefonima, ali da  niste zainteresovani za informacije o modelu „Motorola“. Da biste iz rezultata pretrage izbacili određene reči, dovoljno je da ispred njih dodate znak “-” (minus).

Primer: mobilni telefoni – motorola

3. Pretraga sajta

Često se  nalazite u situaciji da pretražite sadržaj na određenom sajtu. Čak iako sajt nema predviđenu opciju za pretragu, što nije slučaj sa mt:s sajtom, taj sajt možete pretražiti koristeći Google. Dovoljno je da upotrebite frazu “site:sajtkojipretražujete”.

Primer: “mobilni telefoni” site: mts.telekom.rs

4. Slične reči i sinonimi

Ukoliko želite da u pretragu uključite određenu reč, ali i sinonime ili reči koje su slične dovoljno je da dodate znak “~” ispred reči.

Primer: “mobilni telefon” ~povoljan

5. Određeni tip dokumenta

Ukoliko želite da pretražite određeni tip dokumenta, dodajte frazu “filetype:tipdokumenta”. Za  pretraživanje npr. PowerPoint prezentacije mobilnih telefona, potrebno je da dodate frazu “filetype:ppt”.

Primer: “mobilni telefoni” filetype:ppt

6. Više opcija za pretragu

Ukoliko želite da pretražite više pojmova, potrebno je da koristite logičku operaciju OR (na srpskom ILI).

Primer: povoljni OR 1 dinar telefoni

7. Prilagođene reči

Koristite reči koje su prilagođene web-u. Umesto „ Kako da rešim problem uznemiravanja?“ unesite „uznemiravajući pozivi“ mt:s

8. Kalkulator

Sledeći put kada vam zatreba kalkulator, umesto korišćenja aplikacije, željenu računsku operaciju možete obaviti unosom u polje za pretragu.

Primer: 42340 * 0.18

9.  Pretraga po slici

Događa se da posedujete neku fotografiju, na primer model telefona, a da nemate više nijednu informaciju.  Pokušajte sa pretragom po slici. U Google pretraživač slika http://images.google.com/ prevucite fotografiju sa vašeg računara ili sa Web-a i dobićete sve postojeće informacije o njoj kao i sve slične fotografije.

10. Google Advanced Search Page

Ako vam se dogodi da ne možete da setite nekog pravila za naprednu pretragu, možete koristiti ovu  Google naprednu stranu.

Istraživanja pokazuju da se u Srbiji  najviše koristi Google za internet pretragu. Naime, čak 94 anketiranih građana se izjasnilo da taj pretraživač koristi minimum jednom dnevno. Kako je Google postao svakodnevica pri surfovanju, vredi primeniti ovih deset saveta i uštedeti svoje vreme.