DIDS 2014: Šta donosi liberalizacija domena?

Peta po redu konferencija Dan internet domena Srbije“ uspešno je održana 10. marta, u Hotelu „Metropol“, u Beogradu, u organizaciji Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) uz podršku prijatelja, među kojima je i kompanija Telekom Srbija.

Međunarodna organizacija ICANN, koja vodi brigu o imenima domena,  uvela je mogućnost da se iza tačke u Web adresi nađu različiti pojmovi. Nova pravilia,  koja dozvoljavaju nazive sajtova sa geografiskim ili generičkim imenom, navela su organizatore Konferencije da ovoj temi posvete poseban blok. Tako se u okviru bloka “Domenizacija” razvila prava debata o svrsishodnosti uvođenja novih generičkih internet domena (gTLD) na više jezika i pisama kao što su: .web,.移动, . events,.vision, .today, .company, .shop i sl.

S obzirom da liberalizacija domena na momenat stvara konfuziju o budućem izboru domena, prirodno se nameću brojna pitanja, među kojima i: Da li će nacionalni domeni izgubiti na značaju?

Prema rečima Slobodana Markovića, savetnika u Registru nacionalnog internet domena, odgovor je da definitivno neće.

Internet je postao mobilan i dosta se oslanjamo na različite pretraživače i društvene mreže, a top level domeni, posebno geografski, će zadržati važnosti što će prepoznati ti internet pretraživači, i zato će se bolje rangirati domeni koji su na .rs – Slobodan Marković

Nešto kasnije, u okvoru bloka “Društvenizacija” SEO stručnjak Radomir Basta, istakao je da .RS domen pozitivno utiče na SEO (eng. Search Engine Optimization). To znači da će proces unapređenja kvaliteta i količine saobraćaja od pretraživača ka veb sajtu preko prirodnih rezultata pretrage teći neometano.  Svoju tvrdnju, Basta je potkrepio podatkom da Google daje lokalizovane rezultate pretrage.

Pre odabira domena, pre svega, važno je imati jasnu predstavu o sadržaju sajta i publici kojoj je namenjen. Ako je cilj da sajt bude prepozatljiv po tome što je iz Srbije ili je sadržaj namenjen isključivo domaćoj publici, preporuke su da se izabere .RS domen.

Postoje situacije u kojima, na primer, ne želite da budete regionalno predstavljeni. U tom smislu imaćete više mogućnosti za odabir domena kao što su domen .photo ili .photography  – Slobodan Marković

Iznos koji je potrebno izdvojiti za prijavu generičkog domena je 185.000 dolara istakao je Michele Neylon.

Dilema koja se nameće je da veliki broj domena donosi i potencijalne bezbednosne probleme, odnosno, postojanje  više verzija istog sajta donosi veću mogućnost zloupotrebe.

Drugi blok DIDS-a nosio je naziv „Društvenizacija“ i bio je posvećen priči o dobrom prisustvu i pozicioniranju internet sajtova na društvenim mrežama.  Kao i na ovogodišnjoj Blogomaniji, u fokusu je bio sadržaj i pričanje dobre priče.

Treći blok DIDS-a „Dobra lokacija“ bio je rezervisan za dobre lokacije na nacionalnim internet domenima .RS i .СРБ. Predstavnici domaćih sajtova govorili su o svojim iskustvima i nimalo lakom razvojnom putu. U segmentu pod nazivom „Domen .СРБ dve godine kasnije“ lingvista Vlado Đukanović govorio je o zanimljivim internet lokacijama na ćiriličkom .СРБ domenu, i tom prilikom je istakao da je takvih  lokacija malo.

Do uvođenja novih generičkih domena svakako je moralo doći zbog prebukiranosti tržišta, te manje firme nisu mogle dobiti adekvatan naziv sajta.  Izvesno je da će u predstojećem periodu uslediti ekspanzija ovih domena, pa se od narednih DIDS konferencija očekuje još precizniji odgovor na pitanje: Šta donosi liberalizacija domena?