Mobilni marketing: šta znači i zašto je važan?

Mobilni telefoni su, sami po sebi, visoko personalizovani uređaji, svi ih imamo i svi ih koristimo na neki svoj način i za neke svoje potrebe, pri čemu ih potpuno prilagođavamo svom temperamentu i navikama. Sama činjenica da je mobilni telefon uvek sa svojim vlasnikom je jako bitna iz ugla oglašivača i brendova koji nas okružuju. Ovo je novi marketinški kanal koji omogućuje veoma jednostavnu i brzu dvosmernu komunikaciju između brendova i potrošača, bez obzira na doba dana i mesto na kojem se potrošač u tom trenutku nalazi. Takođe, uz posedovanje odgovarajuće baze proverenih potrošača, postoje zaista velike mogućnosti ciljanog reklamiranja, a u odnosu na njihove demografske podatke i potrošačke navike. Pored svega navedenog, mobilni marketing je dosta jeftiniji i lakši za pripremu, realizaciju i praćenje efikasnosti.

Kako primeniti mobilni marketing?

Ima više načina za njegovu primenu, a sve u zavisnosti od krajnjeg cilja marketinške kampanje. Njegova različitost se zasniva na tehnologijama koje se primenjuju, tako da se mobilni marketing može realizovati kroz SMS i MMS marketing, kreiranje mobilnih aplikacija, razvoj mobilnih websajtova, dostavljanje mobilnih kupona za povlašćenu kupovinu, geo-lokacijske servise, korišćenje m-commerce rešenja za plaćanje roba i usluga, ali i kroz vidove mobilnog oglašavanja putem mobilnih video sadržaja, reklamnih banere za mobilne aplikacije i mobilne sajtove. Postoji čitav segment koji je još uvek u povoju, a koji nosi veliki marketinški potencijal – mobilna televizija. Takođe, ono što će u godinama koje dolaze predstavljati veliki trend u ovoj industriji jeste reklamiranje putem društvenih mreža na mobilnim uređajima. Sve u svemu, potencijal ovog tržišta je zaista veliki i brendovi i oglašivači u Srbiji polako postaju toga svesni.

Kako kreirati kampanju koja uključuje mobilni marketing?

Pre svega treba sebi postaviti cilj – šta želimo da bude postignuto? Da li je to povećanje prodaje, povećanje svesti o nekom proizvodu i samom brendu, kreiranje baze proverenih potrošača, povećanje saobraćaja na prodajnim mestima, brza rasprodaja starih kolekcija ili robe kojoj ističe rok, povećanje broja poseta sajtu, kreiranje programa lojalnosti za najvernije kupce i sl. Svakako, sami brendovi najčešće ne znaju na koji način bi primenom mobilnog marketinga mogli da ispune neki od navedenih ciljeva, tako da svakako treba voditi računa i prilikom izbora odgovarajućeg partnera – najčešće je to marketing agencija koja ima iskustva u radu sa mobilnim marketingom i koja će predložiti dovoljno kreativan način realizacije kampanje kako bi što više korisnika mobilnih uređaja uzelo aktivno učešće u njoj.

Da bi kampanja bila uspešna, postoje osnovne smernice kojih se treba držati. Pre svega treba prilagoditi kampanju opštem marketinškom cilju. Zatim, treba misliti o tome šta je to što je zaista vredno, što će potencijalnog kupca privući da učestvuje u kampanji. Sama kampanja treba da bude jasno predstavljena i sa jednostavnim mehanizmom učešća. U želji da svoje kampanje učine dinamičnijim i zanimljivijim, mnoge kompanije ovde greše, jer kreiraju mehanizam koji nije dovoljno jednostavan i intuitivan za korisnika i zahteva ulaganje većeg napora za učešće u kampanji.

Baza potrošača i njena važnost za mobilni marketing

Svaka kompanija koja sebe smatra ozbiljnom MORA da ima jedinstvenu bazu svojih proverenih potrošača sa što širim skupom demografskih podataka o njima. Ako je nema, onda je potrebno da što pre počne sa kreiranjem iste. Ozbiljne kompanije imaju čitave sektore koji se bave odnosima sa potrošačima i smernice koje oni daju su jako bitne za njihove kolege iz sektora marketinga i prodaje. Mobilni marketing je ujedno način i za kreiranje jedne takve baze, ali i za njenu ekspoataciju. Ovaj vid marketinga je primenjiv bukvalno na sve industrije, ali definitivno najbolje rezultate daje u FMCG i Retail industriji, upravo iz razloga velike masovnosti kupaca.

Veliki razvoj tehnologije učinio je da se kreiraju brojni digitalni komunikacioni kanali, te je način dolaska marketinške poruke do kupaca sada segmentiran na email, mobilni telefon, internet pretragu, društvene mreže itd. Najbolji način za formiranje baze je pokriti što više različitih komunikacionih kanala i sakupljati, u najvećem delu, iste, osnovne podatke. Kreiranje baze proverenih potrošača je proces koji nema svoj kraj. Ljudi u nju ulaze, a po želji (besplatno) i izlaze iz baze. Samim tim što nema kraj, ovaj proces mora da počne što pre u svim onim kompanijama u kojima ne postoji takva jedna baza ili nešto što na nju liči.

Da bi se neko našao u bazi, on mora svojevoljno da u nju uđe. To je, recimo, moguće popunjavanjem anketnog listića olovkom ili u e-obliku ali i drugim OPT-IN šemama. Zakon u Srbiji je ovde veoma “tanak”, navodeći da neko u bazu može da uđe isključivo ako svojeručnim potpisom da saglasnost. Međutim to je pogrešno, jer se time svi online ulasci vode kao kršenje zakona. Ipak, u Srbiji se ovime idalje niko ne bavi ozbiljno, tako da je često dolazilo do primera zloupotrebe ovakvog načina prikupljanja podataka. Takođe ne postoje ni zakonske, niti moralne norme kada je recimo u pitanju učestalost slanja promotivnih emailova ili SMS poruka. Poređenja radi kada je u pitanju email i SMS marketing, 80% ljudi misli da je email marketing vid SPAM-ovanja, dok isti taj procenat ne vidi SMS marketing kao vrstu spama. Istraživanja pokazuju da slanje promotivnih SMS-ova, 2 do 3 puta mesečno ljudi ne doživljavaju kao SPAM i više od 90% ljudi će otvoriti promotivni SMS i pročitati poruku, čime je reach daleko veći od svih drugih vidova marketinga.