Šta obuhvata paket usluga Omnifon?

Usluga Omnifon predstavlja paket usluga koji objedinjuje usluge identifikacije poziva, poziva na čekanju, bezuslovnog preusmeravanje poziva i konferencijsku vezu.

Omnifon vam, dakle, omogućava da, pre nego što odgovorite na poziv, na displeju svog telefona vidi broj sa koga je poziv upućen, zatim da tokom razgovora budete obavešteni o drugom pozivu koji možete, po svom izboru, prihvatiti i ostaviti na čekanju, ili pak potpuno ignorisati. Dalje, ova usluga vam omogućava da, kada niste kod kuće, sve pozive sa kućnog fiksnog broja preusmerite na bilo koji drugi broj telefona, kao i da razgovarate sa više korisnika u isto vreme.

Šta obuhvata Omnifon?

Paket se sastoji od sledećih usluga:

 1. Identifikacija pozivajućeg pretplatnika
 2. Poziv na čekanju
 3. Preusmeravanje dolaznih poziva
 4. Konferencijska veza

Identifikacija pozivajućeg pretplatnika

Ovo je usluga koja vam omogućava da saznate ko vas zove i pre nego što se javite na poziv.
Slučajevi u kojima nije moguće videti identifikaciju pozivajućeg pretplatnika (identifikaciju dolaznih poziva) su sledeći:Pomoću ove usluge ćete da na ekranu svog telefona dobiti informaciju sa kog broja vam se upućuje poziv, i ona radi bez ograničenja sa svim ostalim dodatnim uslugama.

 1. pozivajući pretplatnik se nalazi na analognoj centrali koja nema mogućnost potpunog predstavljanja svojih pretplatnika, tako da se ti brojevi ne vide na displeju telefonskog aparata
 2. poziv dolazi sa telefonskog broja koji ima aktiviranu uslugu „Zabrana identifikacije pozivajućeg pretplatnika“
 3. pojedine države iz sigurnosnih razloga ne dopuštaju slanje pozivajućeg telefonskog broja u inostranstvu tako da se njihovi brojevi telefona takođe neće videti na displeju telefonskog aparata

Poziv na čekanju

Ukoliko često i/ili dugo telefonirate, ovo je usluga koja vam omogućava da ne propuštate važne

pozive. Ona vam pruža mogućnost da, ukoliko vam u toku razgovora bude upućen novi poziv, određenim tonom u slušalici budete obavešteni da imate„poziv na čekanju“.

Na raspolaganju su vam dve varijante daljih koraka: možete zadržati postojeći poziv i da se prebacujete sa jedne veze na drugu (bez raskidanja prvog poziva) ili da prekinete započeti razgovor i odgovorite na novi poziv.

Obratite pažnju na sledeće: ukoliko je istovremeno aktivirana i usluga Preusmeravanje poziva, tada:

 • bezuslovno preusmeravanje poziva ima prioritet u odnosu na indikaciju dolazećeg poziva,
 • preusmeravanje u slučaju zauzeća se aktivira nakon isteka tajmera indikacije drugog poziva (30sec),
 • preusmeravanje u slučaju nejavljanja se ne aktivira nakon isteka tajmera indikacije drugog poziva (30sec), a pretplatnik na čekanju dobija ton zauzeća.

Preusmeravanje dolaznih poziva

Još jedna usluga koja vam omogućava da ne propuštate važne pozive je i preusmeravanje dolaznih poziva. Ova usluga omogućava korisniku, koji je odsutan ili iz drugih razloga onemogućen da primi poziv, preusmeravanje dolaznih poziva na neki drugi, unapred definisan broj, ili na automat sa govornom porukom. Korisnički broj na koji se vrši preusmeravanje definiše ili korisnik usluge ili operater na centrali.

Postoji nekoliko varijanti preusmeravanja dolaznih poziva:

 1. Pozvani korisnik se ne javlja: do preusmeravanja poziva dolazi ukoliko se pozvani korisnik ne javi u određenom vremenskom periodu.
 2. Pozvani korisnik je zauzet: do preusmeravanja poziva dolazi ukoliko je pozvani korisnik zauzet.
 3. Bezuslovno preusmeravanje poziva: ova usluga omogućava korisniku bezuslovno preusmeravanje dolaznih poziva na neki drugi unapred definisani broj.

Važno: Usluga Bezuslovno preusmeravanje poziva ima apsolutni prioritet u odnosu na sve druge tipove preusmeravanja.

U slučaju kada je aktivirana usluga Ograničavanje odlaznih poziva, usluga Preusmeravanje dolaznih poziva neće biti aktivirana ako postoji neko ograničenje poziva na broju ili na ruti na koji bi preusmeren poziv trebao da ode.

Dobro je znati: Pozivalac telefonskog broja plaća poziv do pozvanog broja, dok korisnik usluge Preusmeravanje dolaznih poziva plaća poziv od broja na kome je aktivirana usluga, do broja (fiksnog/mobilnog) na koji je preusmerio poziv, po važećoj tarifi.

Konferencijska veza

Ukoliko želite da razgovarate sa dva sagovornika  istovremeno, konferencijska vez vam to i omogućava. Tokom razgovora se može prelaziti iz jedne veze u drugu, i uspostaviti veza sva tri korisnika istovremeno. Usluga je posebno atraktivna u situacijama u kojima priroda razgovora ili potrebe korisnika zahtevaju više učesnika u vezi.

Ukoliko korisnik ima aktiviranu uslugu Poziv na čekanju i ima aktiviranu konferencijsku vezu sa tri učesnika, četvrti korisnik koji ga poziva neće biti stavljen na čekanje već će dobiti ton zauzeća, a prvi, pozvani korisnik, neće dobiti indikaciju drugog poziva.

Ukoliko korisnik ima dodeljenu uslugu Zlonamerni poziv koja se aktivira pritiskom na FLASH, on korisnika sa kojim je u konverzaciji ne može staviti na čekanje da bi uputio ili primio novi poziv.

Ukoliko treći učesnik ima aktivirano preusmeravanje, poziv upućen njemu će biti odbijen, a pozivajući korisnik će dobiti ton zauzeća.

Pretplatu za uslugu Omnifon plaćate putem redovnog mesečnog računa za Vašu fiksnu telefonsku liniju.

Da biste se prijavili za ovaj paket usluga, dovoljno je da pozovete broj Korisničkog servisa 9818, da odete do najbliže poslovnice Telekoma Srbija ili da popunite On-line obrazac (označiti stavku – dodatna usluga).