mts Strip – deveta umetnost na Internetu

Kada je svojevremeno Google lansirao Chrome kao pretraživač potencijalni korisnici su o tome bili obavešteni putem Web stripa. Komunikaciona strategija ovog tehnološkog giganta nije usvojena napamet! Naprotiv, oslonila se na činjenicu da vizuelno pričanje priče pomaže brendovima da na drugačiji način predstave svoje proizvode ili usluge.

Prednost stripa na Internetu se ogleda u tome što je kao forma oslobođen ograničenja koja je imao u štampi. Veličina papira više nije barijera, a sadržaj se distribuira na drugačiji način zahvaljujući društvenim mrežama. Umetnici imaju priliku da stupe direktno u interakciju sa publikom, da čuju povratne informacije o svom radu i eventualno izmene svoje poruke.

Web strip informiše, edukuje i zabavlja publiku. Pogodan je za slanje gotovo svake poruke i autori koristeći strip mogu pokriti čitav spektar tema, od načina kako radi Chrome do bontona u liftu. Humor pomaže da sadržaj preko noći postane zvezda Interneta, ali ne mora se strip uvek oslanjati na njega. Može imati drugačiji ton komunikacije, koji je primeren sferi koju obrađuje.

“mts Strip” je serijal koji se od maja ove godine svakog petka objavljuje na mts Facebook stranici. Strip je izabran kao forma koja u ljudima pobuđuje najpozitivnije emocije. Junaci stripa su oživljeni elektronski uređaji i svaki ima neku specifičnost koja je iskorišćena da personifikuje određeni karakter. U okruženju tipične građanske porodice uređaji koje svakodnevno koristimo su članovi domaćinstva sa tipičnim ulogama – mama, tata, deca i baka. Upravo je ova mogućnost identifikacije sa strip junacima najviše doprinela tome da publika brzo zavoli “mts Strip”.

Poslednjih godina, deveta umetnost je na digitalnim kanalima doživela pravu ekspanziju i predstavlja jedan od omiljenih sadržaja za deljenje sa prijateljima putem društvenih mreža. Velikom uspehu stripa na Internetu prethodila je njegova transformacija i distanciranje od “papirnih” medija. On danas doživljava drugačiju vrstu popularnosti koja se meri lajkovima, komentarima i deljenjima.