Oblaci bez brige i puni blaga

Još vidim u snu gde se oblaci

Otvoriše, pokazujući blago,

Što hteli bi ga na me prosuti,

Pa kad se prenem, kričim želeći

Da opet usnem.

Vilijem Šekspir, Oluja

*******

Oblaci puni blaga ne postoje, barem ne u obliku koji je zamislio Šekspir, ali nekada ono što se nalazi u oblaku može jako puno vredeti. Izgubljeni poslovni podaci mogu imati vrednost omanjeg blaga, i potrebno ih je zaštititi. Takođe, podaci koji se ne mogu podeliti u pravom trenutku, mogu predstavljati teret a ne blago.

Backup bez backupa

Da li imate kopiju svojih podataka? Kada ste poslednji put uradili backup? I na kom medijumu?

U analizi koju je sproveo Seagate u Australiji, 45% malih i srednjih preduzeća ne radi redovan backup podataka. Od ovih preduzeća, polovina je imala finansijski gubitak između 3% i 10% mesečnog prihoda usled gubitka podataka.

Razlozi za nedostatak backup-a su različiti, ali dva glavna su:

  • 38% – nema vremena
  • 19% – ne razume se u tehnološki proces

Veliki je broj onih koji (misle da) rade backup, zapravo ga i ne rade. Rade kopiranje fajlova sa računara na eksterne hard diskove, koji su sve vreme uključeni u računare. Drugi rade kopiranje na interne diskove. Oba slučaja ne predstavljaju nikakvu zaštitu od gubitka podataka usled npr. strujnog udara, poplave ili provalne krađe.

Međutim, iako su ovo dva najčešća razloga, oni su i jedini razlozi koji ne opravdavaju nedostatak backup-a. Zašto? Zato što postoje relativno jeftini, jednostavni i automatski servisi koji celokupan proces izuzetno olakšavaju.

BizDisk-un

Razmena fajlova i kolaboracija

Često je potrebno da se u firmama razmenjuju podaci velike veličine i/ili na daljinu.Često su fajlovi koje treba poslati drugom zaposlenom ili van firme preveliki za slanje elektronskom poštom.

Ostavljanjem fajlova na Cloud disk eliminišu se ograničenja u veličini koja se može preneti. Drugi zaposleni se samo obaveštava da je fajl postavljen na Cloud i on mu pristupa sa bilo kog uređaja koji ima pristup internetu. Ukoliko je potrebno da se fajl pošalje van firme, generiše se link koji se može poslati emailom, i spoljni saradnik ima pristup samo tom fajlu, dok su ostali za njega nevidljivi. Na ovaj način se ubrzava razmena podataka, posabno kada su velike količine u pitanju, gde je do sada bilo potrebno koristiti USB flash memorije i eksterni hard diskovi.

Jedno rešenje za probleme – BizDisk Pro

mts usluga BizDisk Pro omogućava, između ostalog, automatski inkrementalni backup i to samo onih foldera koje sami odaberete. Inkrementalni backup ne kopira više puta fajlove koji se nisu promenili, već samo one fajlove koji su se promenili u periodu između dva backup-a. Na ovaj način možete imati znatno više backup-a za dati prostor na disku. A prostora ima za sve ukuse – četiri paketa do ukupne veličine od 2TB (100GB, 400GB, 1536GB i 2048GB).

BizDisk Pro, pored opcije backup-a, nudi i sinhronizaciju svih uređaja koji imaju instalirane aplikacije. Fotografije sa mobilnih uređaja se automatski postavljaju na Cloud, gde su zaštićene. Uz PC Sync klijent, vaše fotografije se skoro trenutno pojavljuju i na Vašem ličnom računaru.

BizDisk Pro omogućava više korisničkih naloga, za svakog od Vaših zaposlenih. Prostor koji odvojite za svaki nalog se koristi za backup računara i skladištenje fotografija i ostalih dokumenata. Isključivi vlasnik tih fajlova je vlasnik naloga.

U okviru „Common“ foldera se mogu razmenjivati podaci u okviru Vaše firme, jer taj folder predstavlja lokaciju kojoj svi Vaši zaposleni mogu prići i čitati/upisivati dokumente. Naravno, administrator može definisati i posebne foldere kojima različiti nalozi imaju različita prava pristupa.

Svaki fajl se može „share“-ovati – generisati link na njega, koji se čak može i zaštititi lozinkom. Slanjem linka elektronskom poštom, primalac ima direktan pristup tom fajlu, sa bilo kog mesta i bilo kog uređaja koji imaju pristup internetu.

Ukoliko sada posetite mts portal www.oblaci.rs, registrujete se i aktivirate mts Cloud uslugu, možete koristiti BizDisk Pro potpuno besplatno sledeća tri meseca (odnosi se na paket 100GB/5 korisnika). Uverite se sami koliko će Vaše poslovanje biti unapređeno i sigurno sa uslugom BizDisk Pro.

Neka BizDisk Pro bude Vaš oblak pun blaga.