Tehnologija koja otklanja viruse pre ulaska u računar

* Ova ponuda je bila aktuelna u 2013. godini

Primena Cloud tehnologije omogućila je potpuno nov način antivirus zaštitite PC računara, tablet uređaja i smart telefona. Sada je moguće zaustaviti viruse i spyware pre nego što oni uopšte dođu do računara i to uz Smart Protection Network infrastrukturu, koja „nadgleda“ Internet dvadeset četiri časa.

Zaštitna cloud infrastruktura zaustavlja pretnje u cyberspaceu na osnovu podataka koje neprestano sakuplja i analizira, a kad detektuje viruse i drugi malware odmah ih blokira. Budući da se proces odvija u oblaku, koristi se manje memorije i prostora na disku računara tako da ga ne usporava. Antivirusni softver TrendMicro Titanium Maximum Security upravo koristi takvu tehnologiju.

Prednost ovakve zaštite je što omogućava potpunu bezbednost dece na Internetu, jer mogu biti zaštitićena od neprikladnih web sajtova, može im se ograničiti vreme koje provode na Internetu i imati uvid u izveštaje o njihovim aktivnostima dok su online. Takođe, ovo je način da se spreče hakeri i spyware u krađi brojeva kreditnih kartica, lozinki, email adresa i drugih osetljivih podataka.

TrendMicro Titanium Maximum Security sastoji se od antivirusnog softvera i licence za njegovo aktiviranje. Da bi se koristio, neophodno je prvo akvirati antivirus licencu, a zatim preuzeti antivirus softver.

Uputstvo za instalaciju i korišćenje TrendMicro Titanium Maximum Security antivirusa


Za kupovinu antivirusne licence neophodno je da postoji registrovan SSO (Single-Sign-On) nalog. Antivirusnu licencu trenutno mogu kupiti samo korisnici ADSL usluge Telekoma Srbije. Na web strani Telekoma Srbije za uslugu antivirusna zaštita odabere se opcija aktivacija licence 
slika br.1.


Slika br. 1 Antivirusna zaštita – naslovna strana

Nakon odabira ove funkcije pojavljuje mu se novi prozor za unos SSO parametara, slika br.2.


Slika br. 2 Logovanje na jedinstveni SSO nalog

Unosom ispravnih podataka korisnik dobija opciju za kupovinu licence za registrovani ADSL nalog, slika br. 3.


Slika br. 3 Aktivacija – kupovina licence


Slika br. 4 Broj licence


Slika br. 5 Preuzimanje paketa

Nakon aktiviranja licence korisniku je omogućeno preuzimanje exe. fajla za instalaciju paketa, slika br. 6. U naznačena polja treba uneti broj aktivirane licence, slika br. 7.


Slika br. 6 Instalacija paketa


Slika br. 7 Unos broja licence

U sledećem koraku pojaviće se Licencni dogovor sa krajnjim korisnikom i ukoliko je korisnik saglasan sa uslovima klikne na taster Agree and Install, slika br.8. Nakon ove potvrde instalacija paketa je završena, slika br 9.


Slika br. 8 Prihvatanje uslova


Slika br. 9 Završena instalacija

Funkcionalnosti

Glavni ekran aplikacije, slika br. 10.


Slika br. 10 Grafički prikaz aplikacije

Skeniranje i rezultat istog, slike 11 i 12.


Slika br. 11 Skeniranje računara


Slika br. 12 Rezultat skeniranja

Povratkom na glavni meni pojaviće se jezičci koji se mogu podesiti po sopstvenoj želji.


Slika br. 13 Opcije u okviru aplikacije

Pored standardnih funkcionalnosti antivirus softvera, ono što je korisnicima zanimljivo i korisno jeste podešavanje privatnosti kod Facebooka i ostalih društvenih mreža, Parental control, Trezor i sigurno brisanje podataka.

Podešavanje privatnosti za društvene mreže

Zaštita na društvenim mrežama štiti korisnika prilikom posećivanja popularnih društvenih sajtova.


Slika br. 14 Podešavanje privatnosti

Kod aktiviranje Facebook skenera, korisnik deli informacije samo sa prijateljima koje sam izabere. Uz samo jedan klik, ova opcija vam omogućava da lako pratite Facebook postavke i kontrolišete ko može da Vas kontaktira i da ima pristup Vašim ličnim podacima, ko može da Vas taguje, vidi fotografije i sl.


Slika br. 15 Facebook skener

Automatsko skeniranje Vaših Facebook zidova, postovaili Twitter feedova pokazuje Vam sigurne veze bojeći ih u zeleno, dok su maliciozne prikazane crvenom bojom. Kada Titanium identifikuje „lošu vezu“, dozvoliće Vam da brzo upozorite i Vašeg prijatelja, tako da zajedno sa Vama i Vaši prijatelji sa društvenih mreža (Facebook, Twitter, Linkedln, Pinterest, MySpace) su bezbedni.


Slika br. 16 Zaštita na socijalnim mrežama

Parental Control

Parental Control omogućava kontrolu sadržaja kojem mogu da pristupe deca sa računara. Upravljanje i podešavanje ove opcije je moguće pomoću ranije formirane lozinke. Klikom na polje Parental Control nailazite na kratko uputstvo koja vas obaveštava da aktiviranjem ove opcije, imate mogućnost podešavanja i ograničavanja sajtova za koje smatrate da nisu prigodni za vašu decu, kao i mogućnost ograničavanja vremena za „surfovanje“ i pregled sadržaja sajtova koje vaša deca gledaju, slike br 17 i 18.
Slika br. 17 Parental Control


Slika br. 18 Parental Control podešavanje vremena

Ukoliko je npr. zabranjen odlazak na Internet u određeno vreme, ovako će izgledati strana kada krenete da surfujete.


Slika br. 19 Izgled internet strane pri uključenoj zabrani

Trezor

Ako želite da sačuvate podatke na sigurno mesto, onda je tu trezor koji će samo vama uz unos šifre dozvoliti pregled osetljivih fajlova. Čak i ako se desi da računar bude ukraden, moguće je daljinski zaključati ovu lokaciju kako bi Vaši podaci ostali zaštićeni.


Slika br. 20 Trezor

Brisanje podataka

Brisanje podataka u realnosti samo briše informaciju direktorijuma pomoću koje se stizalo da istih, ne konkretan podatak. Uz pomoć ove opcije, neželjeni podaci se brišu na način na koji niko više ne može doći do istih.


Slika br. 21 Brisanje podataka

ActiveSync

Za korišćenje ove aplikacije potrebno je da je aktivirate klikom na dugme ActiveSafeSync. Kupovinom antivirusne licence svaki korisnik dobija mogućnost korišćenja opcije SafeSync koja omogućuje skladištenje 10 GB podataka na serveru ove aplikacije. Pomoću ove opcije mogu se uploadovati fotografije, videoklipovi, muzika i različiti dokumenti, formirati folderi itd. (slike br. 23 i 24).


Slika br. 22 SafeSync


Slika br. 23 Formiranje foldera u okviru aplikacije

Iz foldera korisnici mogu deliti svoj sadržaj sa drugim korisnicima uz slanje zaštitne šifre za otvaranje istog, slika br 24.


Slika br. 24 Deljenje sadržaja sa drugim korisnicima

Trend Micro Mobile (Android) Security

Instalacija je moguća samo na 2.2 i višem OS preko android marketa (Google Playa) i besplatna verzija važi 30 dana. Ima sledeće opcije: APP scanner, skeniranje svih aplikacija i traženje neispravnih fajlova, blokiranje određenih web strana, poziva, sms poruka, zaštite izgubljenog uređaja. slika br. 25.

Opcija Parental controls na mobilnim uređajima nalazi se u sekciji „Zaštite surfovanja“ zajedno sa blokiranjem poziva i sms poruka. Opcija obuhvata podešavanje nivoa zaštite, lista web strana koja je blokirana ovom opcijom i istorija blokiranih strana, slika br. 26.


Slika br. 25 i 26. Trend Micro Mobile Security i Parental controls mobile security

Mobile security omogućava i blokadu poziva i SMS poruka. Omogućeno je filtriranje i formiranje predefinisanog odgovora na blokirane pozive, blokiranje učestalih poziva sa nepoznatog broja, lista blokiranih i brojeva za primanje poziva, istorija blokiranih poziva, blokiranje učestalih SMS poruka sa nepoznatog broja, lista dozvoljenih i blokiranih brojeva za primanje SMS poruka i sl.

U slučaju gubljenja ili krađe telefona, pri čemu je na njemu uključena GPS funkcionalnost, korisnik može da locira svoj uređaj na Google mapama nakon što se prijavi na Trend Micro portal, slike 27 i 28.


Slika br. 27. i 28. Zaštita pri gubitku uređaja i pronalaženje uređaja uz pomoć GPS – a

Prijavljivanjem na portal, možete udaljeno da aktivirate alarm na uređaju u trajanju od jednog minuta čak i kada je telefon utišan. Takođe Vam je na raspolaganju i opcija daljinskog brisanja podataka sa uređaja preko portala, kao i automatsko zaključavanje u slučaju vađenja SIM kartice.

Rizici od upotrebe Interneta sa novom Cloud tehnologijom su minimalizovani. Strah od ugrožavanja privatnosti i reputacije ili strah od krađe novca sa kartica sa adekvatnom antivirusnom zaštitom je neosnovan, jer svaka pretnja je zaustavljena pre ne ulaska u računar.