Aktivacija Apollon paketa u nekoliko koraka

Način na koji gledamo TV, pogotovo filmski i serijski sadržaj, drastično se promenio poslednjih nekoliko godina. Primetan je trend u kojem gledaoci sve ređe gledaju televiziju u realnom vremenu i