Kako su IT gadžeti uticali na današnju modu?

IT gadžeti, poput pametnih telefona, pametnih satova i drugih nosivih tehnoloških uređaja, sve više utiču na način na koji ljudi biraju, kupuju i nose odeću. Ovi gadžeti ne samo da

Šta je famozni „deepfake“?

Dubina manipulacije koje se svi plaše. Sam naziv „deep“ označava da se u pozadini kriju algoritmi dubokog mašinskog učenja koji se treniraju na ogromnim setovima podataka i bezbroj slika.  „Deepfake“

Internet of Things, ili skraćeno IoT, nešto je o čemu se uveliko priča, a jednostavno se može definisati kao međusobno povezivanje jedinstveno prepoznatljivih uređaja sa kompjuterskom strukturom, koji imaju mogućnost povezivanja na internet. Ipak, ovaj pojam može označavati „buduću primenu tehnologije“. Ono što je sigurno jeste to da je IoT jedan od najuzbudljivijih trendova i tehnologija sa trenutno najvećim potencijalom.

Sadašnjost i budućnost Internet Of Things-a

Internet of Things, ili skraćeno IoT, nešto je o čemu se uveliko priča, a jednostavno se može definisati kao međusobno povezivanje jedinstveno prepoznatljivih uređaja sa kompjuterskom strukturom, koji imaju mogućnost

Takmičenje čipova u 2024.

Žestoka konkurencija proizvođača izazvala je tehnološki napredak, a uspon pametnih telefona postao je izazov za tradicionalne laptope.

Da li je X druga šansa za Twitter?

Nakon promene u X-u, rukovodstvo je najavilo da planira da stavi fokus na audio, video, razmenu poruka te plaćanja i bankarstvo, što zvuči kao ostvarenje Maskovih ambicija iz vremena stvaranja PayPal-a.