Digitalni blizanci

Sam naslov ovog teksta vas je već možda zbunio?! Tačnije, poznati su vam pojmovi „digitalni“ i „blizanci“, ali kao celina baš i ne… Pa dobro, niste ni prvi ni posljednji koji nisu načisto o čemu je reč, ali tu smo mi da vam ovu kovanicu pojasnimo i približimo.

Digitalni blizanci (Digital Twin) su, naime, tehnologija – dakako itekako moderna, a odnosi se na naprednu mogućnost upravljanja sistemima, kao i njihovo održavanje i/ili popravljanje i kada nam nisu na dohvat ruke. Zvuči ne samo zanimljivo, već i višestruko korisno, zar ne?!

Naravno da je odgovor pozitivan, ako se prisetimo, recimo, famozne 2020. i izbijanja pandemije korona virusa, kada su nam ovakva rešenja bila više nego korisna i potrebna. Upravo je tokom tog perioda tehnologija digitalnih blizanaca doživela istinski procvat i naglo se ubrzala, pa danas govorimo o tržištu koje beleži godišnji rast od slavodobitnih 42,7%.

Već sam naziv „digitalni blizanci“ sugeriše da se radi o nečemu udvojenom. Konkretno, u pitanju je virtuelna prezentacija fizičke imovine, osmišljena na način da realno dočarava osobine stvarnog objekta u realnom vremenu. Donekle pojednostavljeno (ili, možda, mrvicu kompleksnije pojašnjeno) – digitalni blizanac je oživljena replika složenih sistema, proizvoda ili građevinskih struktura, nastala integrisanjem modela koji su rezultat dizajniranja na osnovu podataka prikupljenih iz ugrađenih senzora i sistema.

Ovaj tehnološki trend višestruko unapređuje život, već sada, pa samo pretpostaviti možemo kako će se u budućnosti refletkovati na našu svakodnevicu. Evo i nekoliko polja gde se već uspešno primjenjuje:

Zaštita od poplava

Klimatske promene su naša realnost. To više nije sporno, samo su sve glasnija pitanja kako im se odupreti i pomoći majci prirodi (a samim tim i sebi samima). Svedoci smo da se svako malo neki deo Zemlje suočava sa ekstremnim vrućinama, požarima, poplavama… Šta gradovi mogu preduzeti po tom pitanju?

Rešenje u obliku digitalnih blizanaca donosi, recimo, kompanija Veolia Water Technologies, u kojoj pomoću pomenute tehnologije omogućavaju bolje upravljanje gradskim vodovodnim mrežama. Tehnologija je zasnovana na analizi predviđanja, čime je poboljšano modelovanje poplava, a što u konačnici ima optimalnije resurse i održiviji dizajn drenaže.

Otpad kao građevinski materijal

Reciklaža u građevinarstvu? Apsolutno! Čak i najmanji objekti, nakon rušenja, nude obilje materijala i komponenti koji bi iznova mogli biti upotrebljeni nakon recikliranja. To, ipak, nije nimalo lak, ali ni jeftin posao, što reciklažu građevinskog materijala često čini „nemogućom misijom“.

Problemu, kako olakšati kružnu ekonomiju, po ovom pitanju doskočili su u švedskoj kompaniji White Arkitekter. Njihova ReCapture usluga se, naime, zasniva na upotrebi dronova i laserskom skeniranju komponenti građevinskih objekata, dok na osnovu dobijenih podataka vrše procenu njihovih potencijala za reciklažu i novo korišćenje.

Pametni gradovi odavno nisu ništa novo. Zato i ne čude nastojanja da se tehnologija digitalnih blizanaca prilagodi celim urbanim mestima. Ideja digitalnih gradova blizanaca (Digital Twin Cities) zasniva se na optimizaciji velike količine podataka kako bi kreiranje samih gradskih politika na taj način bilo naprednije i efektivnije.

Održivi papir

A kad smo već kod recikliranja, donekle je logično da se dotaknemo i sfere „papira“, jer ona je zasigurno među globalno najnaprednijim u tom pogledu. Ali, iznova ćemo se dotaći i pandemije, ako se setimo pomame za toalet papirom, ali i ubrusima za brisanje i dezinfekciju svega i svačega do koje je tada došlo.

Upravo s ciljem održivosti proizvodnje papira, kompanijama koje se bave ovom delatnošću je u interesu da poseduju mašine koje optimizuju proizvodne procese i ujedno štede resurse. Digitalni blizanci su u ovom slučaju odigrali važnu ulogu i tokom predviđanja problema u procesu proizvodnje, ali i isporuke proizvoda i pre nego što do tih problema dođe.

Zahvaljujući upravo toj tehnologiji, kompanija ANDRITZ, koja je specijalizovana za izradu mašina koje se koriste u kompanijama za proizvodnju papira, beleži veliki uspjeh. Čini se da bi njen i slične primere implementacije digitalnih blizanaca valjalo slediti.

Preuzeto iz m:agazina, m:tel.ba