Kako da povežete mts TV opremu

mts TV opremu možete na jednostavan način samostalno povezati. Potrebno je da prvo povežete internet opremu, potom STB uređaj i internet modem i na kraju STB uređaj sa televizorom.

Kako da povežete internet opremu

Prvo, potrebno je povezati internet opremu, koja se sastoji od internet modema, splitera, 2 telefonska kabla i mrežnih kablova.

Kabl iz telefonske utičnice potrebno je sprovesti do splitera i priključiti ga u otvor sa oznakom line. Na spliteru postoje 2 izlaza. U izlaz označen sa phone priključiti telefonski kabl iz kompleta i sprovesti ga do telefonskog aparata.

U izlaz na spliteru obeležen sa ADSL priključiti telefonski kabl i povezati ga sa internet modemom (ulaz sa oznakom DSL). Nakon toga, potrebno je adapter za napajanje priključiti u struju, a zatim u modem. Na kraju, modem se startuje pritiskom na dugme ON odnosno OFF.

Nakon 3 minuta, lampice DSL Power će kontinuirano da svetle, što znači da modem radi ispravno.

Kako da povežete STB uređaj i internet modem

TV oprema sadrži digitalni TV prijemnik odnosno STB uređaj, strujni adapter, mrežni Ethernet kabl, HDMI kabl, audio i video kabl (činč) i uputstvo za instalaciju.

Mrežnim Ethernet kablom iz pakovanja, povezuje se STB uređaj sa internet modemom, tako što se jedan kraj mrežnog kabla ubaci u LAN 3 ili u LAN 2 ulaz na modemu, a drugi kraj u Ethernet izlaz na zadnjoj strani STB uređaja.

Kako da povežete STB uređaj sa TV prijemnikom

U zavisnosti od modela TV prijemnika, STB uređaj je moguće povezati sa televizorom na dva načina: koristeći HDMI ili činč kablove. Nakon povezivanja STB-a sa TV prijemnikom i internet modemom, potrebno je uključiti napajanje i to sledećim redosledom, jedan kraj strujnog adaptera koji se nalazi u pakovanju STB uređaja uključiti u strujnu utičnicu od 220V, a drugi kraj u ulaz za napajanje uređaja. Na prednjoj strani internet modema pojaviće se svetleća zelena lampica iznad oznake LAN 3 ili LAN 2, u slučaju povezivanja drugog STB-a, koja označava uspostavljenu vezu između STB-a i internet modema.

Na prednjoj strani STB-a pojaviće se dve zelene lampice od kojih prva ukazuje da je STB uključen na napajanje, a druga da je povezan sa internet modemom.

Tek tada će se na ekranu televizora pojaviti mts logo i STB uređaj će početi sa učitavanjem. Potrebno je sačekati da se ovaj proces u potpunosti završi. Nakon završenog učitavanja STB uređaja na TV ekranu će se prikazati MENI mts TV usluge sa jednim TV kanalom u okviru menija.

Koristite jedan daljinski

Da li ste znali da STB daljinski upravljač može imati funkciju daljinskog upravljača za televizor? Kako biste koristili samo upravljač, potrebno je upravljač STB uređaja sinhronizovati sa daljinskim upravljačem TV-a.

Na daljinskom upravljaču za STB uređaj pritisnuti dugme Study i zadržati 5 sekundi. Indikator na upravljaču će nakon navedenog vremena početi intenzivnije da svetli.

Potom pritisnuti dugme Power i držati jednu sekundu. Indikator na upravljaču će početi da treperi, što znači da je daljinski upravljač spreman da preuzme signal. Daljinski upravljač TV-a usmeriti prema daljinskom upravljaču STB uređaja na razdaljini od oko 3 cm. Na daljinskom upravljaču za TV uređaj pritisnuti i zadržite dugme Power kako bi poslao signal. Indikator na daljinskom upravljaču za STB uređaj će nakon toga ubrzano zatreperiti 3 puta, a zatim početi da svetli konstantno, što je znak da je STB preuzeo komandu.

Na kraju potrebno je sačuvati ova podešavanja, tako što se na upravljaču za STB uređaj pritisne dugme Study.  

Ovaj postupak moguće je primeniti i za ostale opcije predviđene za upravljanje TV uređajem, kao što je opcija za podešavanje zvuka.

Ceo postupak povezivanja i instalacije mts TV opreme možete pogledati u video uputstvu. Ukoliko imate nedoumice i dodatna pitanja – napišite nam komentar ispod ovog teksta.