Prednosti povezivanja više uređaja na internet

Sa dolaskom mrežne tehnologije koja nam je omogućila veoma brze protoke podataka i koja je pre par godina podigla iskustvo surfovanja internetom, dobili smo još dosta drugih benefita kao korisnici. Jedan od njih jeste i povezivanje više uređaja na internet, o čemu ćemo upravo govoriti u redovima koji slede.

Odavno nije novina da u jednoj kući ili stanu sa više članova, imamo i više tehnoloških uređaja, poput pametnih telefona, tableta, laptop ili desktop računara, ali i televizora – koji su vremenom postali sve pametniji i čije se naprednije korišćenje zasniva upravo na internet konekciji.

Štaviše, sve veći broj korisnika se danas odlučuje za kupovinu paketa stabilnog i brzog interneta, po mogućstvu onog „optičkog“ kako bi svi članovi porodice mogli da koriste svoje uređaje i konzumiraju sadržaj na vebu stabilno i brzo.

Logistika povezivanja više uređaja na internet

U ovom slučaju, potrebno je da se malo više osvrnemo na tehničke detalje vezane za opterećenje mreže povezivanjem više uređaja (posebno kod zahtevnijih korisnika). Naime, prvo što treba imati u vidu jeste i protok podataka, tačnije da maksimalni protok koji jedan uređaj (ruter) isporučuje, u većini slučajeva, nije i najbolja moguća brzina interneta, već se ovde radi o brzini Wi-Fi linka.

Šta to zapravo znači u praksi? Recimo da jedan ruter može da isporuči oko 30Mbps, a svaki od povezanih uređaja zapravo crpi tu maksimalnu moguću brzinu, a što je više korisnika, brzina će se različito raspodeliti prema korisniku – nezavisno od brzine internet linka.

Ono što je takođe veoma bitno pomenuti jeste i snaga signala koja dolazi od strane mrežnog uređaja, tačnije rutera koji omogućava saobraćaj između više računarskih mreža. U zavisnosti od konfiguracije prostora u kojem ljudi borave, veoma je bitno imati snažan hardver Wi-Fi uređaja koji u svakom trenutku može da isporuči dovoljno dobar signal na većoj površini.

Ovde dolazimo i do još jedne bitne stavke, a to je tzv. pristupna tačka (Access Point). O čemu je zapravo reč? Ukoliko imate na umu da povećate broj uređaja povezanih na internet, tačnije na bežičnu mrežu (bilo u svom domu ili na poslu), onda je potrebno integrisanje dodatnog Wi-Fi uređaja, radi bolje pristupne tačke. Na ovaj način ćete uspeti da smanjite opterećenje koje trpi glavni ruter, a sama integracija još jednog rutera ili pomenute pristupne tačke, u okviru lokalne mreže, značajno doprinosi njenom rasterećenju.

Koliko je optika u ovom slučaju važna?

Onog trenutka kada ste postavili sva podešavanja rutera koji pokriva određenu površinu objekta, onda bez problema možete povezati više različitih uređaja na jednu Wi-Fi mrežu koja, recimo,  protok podataka pruža zahvaljujući optičkom kablu. I upravo u tom slučaju, ova tehnologija doprinosi da se obezbedi što veći protok, kako bi se i brzine ravnomerno i stabilno raspodelile ka svim uređajima.

Otuda bi u kućnim uslovima idealna brzina mogla da bude i do 40-50Mbps, koja je i više nego dovoljna za neometano korišćenje zahtevnijih operacija više ukućana na vebu, dok za poslovne uslove,ipak,treba izabrati što snažnije pakete sa većim brzinama protoka podataka u jedinici vremena, s obzirom na to da će jednu Wi-Fi mrežu koristiti znatno više ljudi u datom trenutku.

Recimo da ste povezali dva računara, jedan televizor i dva telefona u jednom stanu na vašu kućnu mrežu. Zaista deluje sjajno da svako od članova domaćinstva bez ikakvih problema koristi internet u različite svrhe.

Međutim, gde se ovde može javiti problem, ukoliko imate nestabilnu mrežu? Danas je gotovo većina video snimaka na internetu u 4K rezoluciji, što samo po sebi „vuče“ dosta podataka, tu su i muzički online servisi, pa video online servisi, pa, onda, online gaming i dosta drugih stvari.

Sve ovo ne bi bilo moguće koristiti u realnom vremenu i to u istom trenutku, ukoliko ruter ne isporučuje velike brzine protoka podataka u jednoj stabilnoj vezi. Štaviše, složićemo se da se sve više korisnika okreće benefitima pomenutih servisa, osim što samo surfuje internetom.

Upravo iz tih razloga, optički internet kabl (o kojem se sve više govori) polako postaje standard kako za obične korisnike, tako i za one poslovne koji svoj rad danas (posebno u velikim kolektivima) ne mogu da zamisle bez optike. Imajte na umu samo koliko je to računara na jednom mestu – a internet je danas postao potreba i osnova gotovo svakog posla. Ultra brzi optički internet nudi brzine i do 1000/400 Mb/s.

Razvoj tehnologije i tehnoloških rešenja danas toliko napreduje da, iz dana u dan, slušamo o novim računarima, novim rezolucijama videa, novim video igrama, video servisima i ostalim naprednim rešenjima.  Sve to ukupno, kao što sam i malopre pomenuo, sa sobom nosi i određene hardverske zahteve i infrastrukturu koja će to podržati.

Zato, moramo da budemo svesni da je nešto o čemu smo nekada samo maštali, sada upravo tu na našim vratima. A kako bismo uživali u svemu onome što nam internet pruža i poslovno i privatno, onda moramo na to i da odgovorimo pravovremeno – praćenjem tehnoloških trendova i njihovih integracija u sopstvenom okruženju.