Telemenadžment forum : Telekom Srbija u odabranom društvu

Jedan od najprestižnijih događaja, Telemenadžment forum (TMF), okupio je i ove godine kompanije koje postavljaju trendove u oblasti telekomunikacija. Teme kao što su SDN (Software-defined networking), NFV (Network functions virtualization) i digitalizacija procesa bile su u fokusu samita. Upravo poslednja pomenuta tema je interesantna za priču koja sledi. Za panel diskusiju organizator se opredelio da pozove nekoliko kompanija: Skype, Ericsson, Alcatel-Lucent, Swisscom i Telekom Srbija. Probrano društvo za ozbiljne teme među kojima su i Big Data, agilni operatori, kao i digitalni procesi u funkciji najvažnijeg cilja – povećanja zadovoljstva korisnika. Naša kompanija je od strane TMF prepoznata kao kredibilan učesnik diskusije i neko ko može svojim  znanjem i iskustvom da upotpuni ovaj događaj.

2

Krenimo redom. Big Data – termin koji ne može da se smesti u jedinstvenu definiciju. Oni koji vole zvanične formate biće zadovoljni ako kažemo da Big Data predstavlja generisanu količinu podataka koja prevazilazi kapacitete standardnih alata za njihovo skladištenje, obradu i upravljanje. Naleteh i na definiciju koja karakteriše Big Data kao nešto što ne može da stane u Excel (reči kao da su izašle iz knjige “Big Data za početnike”). Duhovita definicija za jednu ozbiljnu oblast koja je već sada svuda oko nas. Količina informacija koja se generiše na svim poljima je ogromna, dok je u sferi telekomunikacija ovaj rastući trend možda i najprimetniji. Kako se uhvatiti u koštac sa Big Data fenomenom i iskoristiti ga? Potrebne su dve stvari – platforme koje će od gomile nestrukturiranih podataka da nam daju one upotrebljive, i ljudi koji će upravljati platformama. Oba aspekta su nezamenjiva i samo njihova simbioza daje pravi efekat.

Primer iz mog svakodnevnog okruženja daje prikaz gorenavedenog. Platforme za monitoring infrastrukture Telekoma Srbija detektuju preko 700.000 događaja na mesečnom nivou, oko 25.000 dnevno. U procesu optimizacije i eliminisanja nepotrebnih podataka, dolazimo do prosečno 5.000 događaja koji su od velike važnosti za funkcionisanje našeg sistema. Čak i u rutinskim operacijama kao što je nadzor sistema, vidi se Big Data komponenta i važnost da se alatima i ekspertizom dođe do optimalnih podataka za razumevanje trendova u oblastima od interesa. Big Data je realnost. Pobednik je onaj ko uspe da iz šume podataka izvuče samo one korisne i da ih razume.

Predviđanja za period do 2020. godine su zadivljujuća – oko 10 milijardi mobilnih pretplatnika, generisani saobraćaj preko mobilnih uređaja 10 puta veći nego u 2015. Skoro polovina prenesenih podataka biće video sadržaji, koji su jako zahtevni sa aspekta mreže. Ovako vrtoglav rast predstavlja izazov za većinu provajdera. Plima koja dolazi ostaviće na površini samo one koji budu brzi, fleksibilni, koji uspeju da u potpunosti kontrolišu svoje procese, a u isto vreme budu pouzdani, sigurni i spremni da isporučuju visok kvalitet svojih servisa korisnicima čiji zahtevi (s pravom) dramatično rastu. Dakle, Big Data kao neminovnost izbacuje u prvi plan OSS/BSS platforme potrebne za analizu i korelisanje podataka na osnovu kojih se donose poslovne odluke u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. U tom smislu je od suštinske važnosti da kanal komunikacije sa korisnicima bude sveobuhvatan, da taj odnos bude partnerski i na obostrano zadovoljstvo.

Svaka priča na temu Big Data u jednom trenutku dolazi do tačke kada se nameće pitanje – šta podrazumeva pojam „agilni operator“? Možda i najtačniji odgovor dao je jedan bilbord preko puta zgrade u kojoj se održavao samit. Na njemu je predstavljen čovek uz poruku „Ti si agilni operator“. Dakle, svaka promena, svaka transformacija i svaki naredni korak u digitalizaciji poslovnih procesa kreće od čoveka. Sama srž transformacija i jeste u ljudskoj inteligenciji kao epicentru svih procesa.

Vreme reaktivnosti je iza nas. Mi živimo u vremenu proaktivnosti i ulazimo u vreme prediktivnosti. Koliko budemo uspešni u tome, toliko ćemo brzo da zakoračimo u ligu agilnih operatora, što jeste naš cilj. Put do toga popločan je kontinuiranim transformacijama i prilagođavanjima. Telekom Srbija je krenuo na ovaj put, spreman da odgovori na sve izazove koji će se na njemu pojaviti, sa iskrenim uverenjem da je zadovoljstvo korisnika cilj bez kompromisa. Verujem da Telekom Srbija ima šta da pokaže na ovom putu. Iskustvo sa samita potvrđuje ovu tezu. Meni kao učesniku je bilo veliko zadovoljstvo da budem deo ove sjajne ekipe, jer biti među onima koji kreiraju strateške pravce kompanija iz kojih dolaze je velika privilegija, ali i velika odgovornost.