Deset načina da dopunite prepaid kredit

Da li se sećate perioda kada se kredit na mobilnom telefonu mogao uvećati isključivo kupovinom greb-greb kartice za dopunu? Vreme kada je to zavisilo od radnog vremena prodajnih mesta daleka je prošlost. Danas korisnici mt:s mreže imaju mogućnost da dopune svoj kredit na čak deset načina.

1. Dopuna sa postpaid računa

Svaki mt:s postpaid korisnik, zaduženjem postpaid računa, može dopuniti prepaid kredit bilo kojeg mt:s prepaid broja. Najmanji iznos za dopunu pripejd kredita zaduženjem postpejd računa je 200,00 dinara, dok mesečni limit iznosi 3.000,00 dinara. Sve dopune koje se izvrše biće prikazane na sledećem postpaid računu.

Dopunu prepaid kredita zaduženjem postpaid računa moguće je izvršiti:

  • slanjem SMS poruke na broj 8787 u sledećem formatu: iznos dopune <razmak> broj telefona. Po slanju poruke dobija se povratna poruka u kojoj se zahteva da se potvrdi transakcija u narednih tri minuta. Nakon uspešno obavljene transakcije dobija se SMS potvrda.
  • putem mt:s vodiča dopuna se može izvršiti tako što se u meniju mt:s vodiča izabere opcija „Prepaid dopuna“, a zatim opcija „Dopuna sa postpaid računa“. Potom se unese mt:s prepaid broj za koji se radi dopuna, a nakon toga iznos dopune. Po slanju poruke dobija se povratna poruka u kojoj se zahteva da se potvrdi transakcija. Po uspešno obavljenoj transakciji dobija se SMS potvrda. Podsećamo da se mt:s vodiču pristupa unesom koda *797# i pritiskom tastera za poziv.
  •  putem Android aplikacije mt:s centarsa telefona koji podržava Android operativni sistem, može se izvršiti dopuna bilo kojeg mt:s prepaid broja. U meniju aplikacije izabere se Prepaid dopuna/Dopuna sa postpaid računa/Unos prepaid broja i iznosa dopune. Potom se unosi  mt:s prepaid broj čiji kredit se dopunjava a nakon toga iznos dopune. Po slanju poruke dobija se povratna poruka u kojoj se zahteva da se potvrdi transakcija. Po uspešno obavljenoj transakciji dobija se SMS potvrda. Aplikacija mt:s centar se može preuzeti sa Google Play marketa.
  • putem WAP portala Moj Telekom, kreiranjem naloga ili prijavom na portal http://m.mojtelekom.rsU meniju portala izabere se kategorija Moji servisi/Mobilna/, a zatim opcija Prepaid dopuna/Dopuna zaduženjem postpaid računa. Potom se unese mt:s prepaid broj čiji kredit se dopunjava a nakon toga i iznos dopune. Može se uneti i pozdravna poruka a onda se klikne dugme Dopuni da bi se potvrdila transakcija. Po uspešno obavljenoj transakciji dobija se obaveštenje.
  • Putem web portala Moj Telekom može se dopuniti kredit bilo kojeg prepaid broja iz mt:s mreže. Potrebno je da se na  portalu Moj Telekom kreira nalog i u meniju portala izabere kategorija Moji servisi/Mobilna/Ponuda usluga i servisa, a zatim opcija Prepaid dopuna/Dopuna zaduženjem postpaid računa. Klikom na dugme Pošalji potvrđuje se izbor postpaid broja, nakon čega će biti isporučena SMS šifra. Potrebno je uneti šifru u naznačeno polje na portalu a onda mt:s prepaid broj čiji kredit se dopunjuje.  Nakon toga se unosi iznos dopune, a može se uneti i pozdravna poruka. Na kraju se klikne na dugme Pošalji da bi se potvrdila transakcija. Po uspešno obavljenoj transakciji dobija se obaveštenje.

2.  Dopuna sa bankovnog računa registrovanog za mobilna plaćanja

Prepaid dopunu kredita sa bankovnog računa mogu koristiti bilo mt:s prepaid i postpaid korisnci uz registraciju u banci koja je izdala platnu karticu:

  • Vlasnici DinaCard, Visa i MasterCard kartice registruju se u banci koja im je izdala karticu
  • Vlasnici kartice Diners Club International registruju se za tu uslugu u Diners Club International
  • Vlasnici tekućih računa u Vojvođanskoj banci registruju se u ekspoziturama Vojvođanske banke

Kada korisnik dobije mPIN smatra se da je proces registracije uspešno završen i korisnik može da počne da koristi tu uslugu. mPIN je lični sigurnosni broj koji je poznat samo korisniku i čijom je upotrebom zagarantovana puna bezbednost prilikom obavljanja novčanih transakcija. Iz razloga sigurnosti i zaštite, SMS dopuna i plaćanje mogu se koristiti samo sa pretplatničkog broja koji je prijavljen uz unošenje mPIN-a.

Iznos dopune mora biti ceo broj, veći od 50 dinara, s tim što svaka banka propisuje dnevni i mesečni limit za ovu vrstu dopune.

 3.  Dopuna sa platnih kartica putem Interneta

Na Mondo web portalu može se izvršiti online dopuna bilo kojeg prepaid broja sa VisaMasterCard i Maestro platne kartice.

Da bi se na ovaj način izvršila prepaid dopuna  potrebno je da se izvrši registracija, klikom na link Registrujte se na stranici Mondo Web portala. Već registrovani korisnici u predviđena polja treba da unesu korisničko ime i lozinku. Da bi se dopunio kredit preko platne kartice potrebno je da se unese iznos dopune i prepaid broj za koji se izvršava dopuna, tip platne kartice i da se potvrde sva neophodna polja. Klikom na polje Pošalji prelazi se na sledeći korak. Ukoliko postoji saglasnost sa unetim podacima, potrebno je da se obeleži polje Potvrdite iznos, a da se potom izabere opcija Pošalji.

Minimalni iznos dopune je 200 dinara. Prepaid broj će dobiti SMS obaveštenje sa iznosom za koji mu je uvećan kredit.

 4. Sa fiksnog telefona

Sa fiksnog telefona u bilo koje doba dana ili noći može se pozivom na besplatan broj 0800/100-900 i prateći uputstva automata, izvršiti elektronska dopuna kredita za izabrani prepaid broj u visini od 200, 500 ili 1000 dinara.

Nakon što se pozove 0800/100-900 treba uneti prvi deo šifre sa računa za fiksnu telefonsku liniju ili šifre korisnika zbirnog računa za Box paket, odnosno broj do kose crte. Automat će pročitati unetu šifru i zahtevati potvrdu. Zatim se unese mt:s prepaid broj za koji se izvršava dopuna. Potrebno je potvrditi uneti broj pritiskom na taster 1 ili da se ponovo unese – pritiskom na taster 2. Nakon toga, treba izabrati jedan od tri ponuđena iznosa predviđenih za dopunu: za iznos od 50 dinara – taster 1, za iznos od 200 dinara – taster 2, a za iznos od 500 dinara – taster 3. Odabran iznos je potrebno potvrditi ili ga ponovo uneti. Ukoliko je cela transakcija dopune prepaid računa uspešno obavljena, na broj koji je dopunjen stići će SMS informacija o izvršenoj dopuni, a telefonski račun za fiksnu telefonsku liniju biće zadužen za izabrani iznos dopune.

5. Na mPOS terminalima

Prepaid račun se može dopuniti i elektronskom dopunom na prodajnim mestima ovlašćenih distributera širom Srbije. E-dopuna će biti obavljena u roku od nekoliko sekundi od momenta kada je zahtev upućen. Takođe, na broj čiji je prepaid kredit dopunjen stići će SMS poruka o izvršenoj dopuni i njenom iznosu.

6. Na šalterima i bankomatima banaka i pošta

Prepaid račun možete dopuniti i na bankomatima pojedinih poslovnih banaka. Dovoljno je samo da se prate uputstva na bankomatu, unese broj telefona čiji prepaid kredit se dopunjava i odabere jedan od ponuđenih iznosa za dopunu. Takođe, moguće je samostalno uneti iznos željene dopune u odgovarajućem rasponu. Po izvršenoj transakciji, na ekranu bankomata pojaviće se obaveštenje da je dopuna uspešno obavljena.

Spisak banaka koje podržavaju prepaid dopunu: KBM banka (bivša Credy banka), Banca Intesa, UniCredit, Komercijalna banka banka, KBC banka i OTP banka.

Dopuna prepaid kredita na šalterima

Dovoljno je da se podaci o broju telefona i iznosu dopune upišu na poseban formular koji se dobija u banci, odnosno pošti. Nakon toga, službenik banke navedene podatke unosi u posebnu aplikaciju putem koje se uspostavlja veza za sistemom Telekoma Srbija. Po izvršenoj transakciji, službenik će izdati štampanu  potvrdu o uplati prepaid kredita. Takođe, obaveštenje o izvršenoj dopuni dobija se i putem SMS poruke.

 7.  Express dopuna

Usluga Express dopuna omogućava prepaid dopunu u situacijama kada nije dostupna druga mogućnost za dopunu kredita. Usluga Express dopuna je na raspolaganju u svakom trenutku, ako već ne postoji zaduženje po osnovu prethodne Express dopune.

Usluga se može realizovati u mt:s vodiču pozivom na broj *100#, u delu Ostalo/Usluge. Iznos koji će na ovaj način biti uplaćen iznosi 40,00 dinara, sa porezom. Ovaj iznos, uz nadoknadu od 4,07 dinara, biće naplaćen nakon naredne uplate kredita, a najranije u roku od tri dana od dana iniciranja Express dopune.

8. Friendly dopuna

Usluga Friendly dopuna omogućava da se , u svakom trenutku, deo kredita pošalje drugim prepaid mt:s korisnicima i to sa svog mobilnog telefona. Potrebno je pozovati *100# i u mt:s vodiču pronaći opciju Friendly dopuna, nakon čega je dovoljno da se prate dalja uputstva na  mobilnom telefonu.  Iznos Friendly dopune može biti u visini od 50 do 200 dinara, a naknada za ovu uslugu je 4,07 dinara sa porezom. Potrebno je da se u trenutku slanja Friendly dopune poseduje  dovoljno kredita na prepaid računu. U jednom danu može se poslati najviše tri Friendly dopune, a u toku jednog meseca drugim prepaid korisnicima mt:s može se poslati najviše 1.000 dinara kredita.

 9.  Karticom za dopunu

Prepaid dopunu moguće je realizovati karticom za dopunu u vrednosti od 250 dinara kredita, 500 dinara kredita ili 1000 dinara kredita. Direktno na telefonu treba ukucati *101* tajni kod sa kartice za dopunu # i potvrditi pritiskom na OK ili YES. U veoma kratkom roku dobija se obaveštenje na da se uspešno dopunio kredit.

10. U mts poslovnicama

Pored ostalih usluga, korisnici u svim našim poslovnicama mogu dopuniti prepaid kredit.

Ukoliko se neočekivano nađete u situaciji da na računu vašeg mobilnog telefona nema dovoljno kredita, nema razloga za brigu. Sa deset potpuno različitih načina za dopunu u svakom trenutku je moguće uvećati stanje na računu. Čak na šest  možete dopuniti vaš prepaid kredit, a da pri tome ne morate da napuštate toplinu doma. Naravno, u hitnim slučajevima možete se osloniti na Express dopunu ili na dopunu vaših prijatelja putem Friendly dopune.