Kao kod kuće: šta se zapravo promenilo u romingu?

U vreme letnjih odmora i putovanja, često pomislimo i na troškove koji su vezani za boravak u inostranstvu, a jedna od značajnih stavki je i račun za telekomunikacije – razgovori sa bližnjima i razmena informacija preko društvenih mreža postali su podrazumevani deo našeg boravka u inostranstvu i deo našeg budžeta odvajamo za tu svrhu.

Povoljniji uslovi saobraćaja u zemljama iz Zone 0

Korisnici usluga mts-a od prvog jula ove godine (2021.) imaju zadovoljstvo da po povoljnijim uslovima razgovaraju i koriste mobilne usluge u romingu. To znači da sada mirno možemo da odemo u neke zemlje iz okruženja i razgovaramo po uslovima uobičajenim za našu odabranu tarifu – Omorika, Soko i druge!

Minute iz nacionalnog saobraćaja, kao i SMS poruke i data saobraćaj, sada u romingu u Zoni 0 možemo da koristimo kao kod kuće, bez dodatne naknade. Minuti u okviru mts mreže korisnicima nisu dostupni u zemljama iz Zone 0, i u tom slučaju cena poziva po minutu iznosi 11,90 dinara. Usluge nastavljamo da koristimo i kada potrošimo limit koji pripada našoj tarifi, a sve se naplaćuje prema cenovniku koji važi i u nacionalnom saobraćaju. Uz sve to, ni uspostava veze se ne naplaćuje, kao ni dolazni pozivi! Ako boravite u nekoj od navedenih zemalja u okruženju, svaki poziv nakon utrošenog limita platićete 11,9 dinara po minutu za pozive prema mrežama iz navedenih područja ili 100 dinara prema ostalim destinacijama u svetu, osim ka pomorskim, satelitskim i vazdušnim mrežama. Ako neko pozove vas, vi tada nećete imati dodatnih troškova, uobičajenih za roming.

TarifaOdlazni minutiSMSInternet (MB)
Postpejd11,905,901,00
Pripejd11,905,9061,44
Kontrola troškova7,893,8949,15

Roming ipak nije ukinut

Sjajne promene u cenama svakako su nas obradovale, ali je neophodno imati u vidu još nekoliko detalja koji karakterišu promene u romingu.

Roming nije ukinut, samo su uslovi povoljniji. Uslovi korišćenja naše tarife u inostranstvu nisu sasvim jednaki tarifi na koju smo navikli dok smo u Srbiji. Ako uz tarifu besplatno koristite neke multimedijalne aplikacije, ovi dodaci ne mogu se „poneti“ u roming, već umesto toga dobijamo posebnu kvotu od 5 GB saobraćaja koju u ovu svrhu možemo da trošimo dok smo u Zoni 0.

Ako u okviru svoje tarife imamo neki od dodataka za društvene mreže (Viber, Facebook, WhatsApp, Instagram i Twitter), možemo ih koristiti samo u Srbiji, bez mogućnosti korišćenja u romingu. Ipak, korisnici koji imaju Youtube i Twitch dobijaju dodatnih 10GB za korišćenje interneta u zemljama Zone 0.

Za one korisnike koji nemaju uslugu Net limit, internet je blokiran po utrošku saobraćaja iz tarife, dok oni koji Net limit imaju, nastavljaju da koriste internet po smanjenoj brzini, ali bez naplate dodatnog saobraćaja.

U Zoni 0 važi nam Novogodišnja kampanja, Letnja kampanja, Stotka net, ali se ne mogu koristiti povoljnosti iz usluga 4 u BOX 4 i 1 u BOX 3 – dodatni internet saobraćaj ovih usluga ne može se koristiti u toku boravka u romingu.

Postpejd saobraćaj troši se prema sledećem redosledu: roming saobraćaj iz mesečne naknade, roming dodaci, nacionalni saobraćaj iz mesečne naknade i na kraju, nacionalni dodaci.

Kod pripejd korisnika, tarifni dodaci koji sadrže nacionalne minute, sms i DATA saobraćaj su im na raspolaganju u okviru zemalja iz Zone 0 pod istim uslovima kao i u Srbiji, bez plaćanja dodatne naknade. Minuti u okviru mts mreže korisnicima nisu dostupni u zemljama iz Zone 0, i u tom slučaju cena poziva po minutu iznosi 11,90 dinara. Kao i do sada, mogu da aktiviraju m:tel Plus 10 i m:tel Plus 30 po nepromenjenim uslovima.

Pripejd saobraćaj troši se prema sledećem redosledu: roming dodaci, nacionalni dodaci.

Korisnici sa tarifom Kontrola troškova mogu koristiti tarifne dodatke koji sadrže SMS i data saobraćaj u okviru zemalja iz Zone 0 pod istim uslovima kao i u Srbiji, bez plaćanja dodatne naknade. I oni mogu aktivirati dodatke m:tel Plus 10 i m:tel Plus 30 pod nepromenjenim uslovima, a saobraćaj se i u ovom tarifnom paketu troši prema sledećem redosledu: roming dodaci, nacionalni saobraćaj iz mesečne naknade, nacionalni dodaci.

Ne treba zaboraviti ni još jedan detalj: Telekom Srbija ima pravo da primeni i dodatnu naknadu za roming u zemljama Zapadnog Balkana, u skladu sa važećim propisima i Opštim uslovima, ali se ova mera odnosi samo na slučajeve zloupotrebe i neprimerenog korišćenja izmenjenih cena rominga.

Ali šta ako letujemo u Grčkoj?

Povoljne cene odnose se i na korisnike rominga u Grčkoj! Grčka pripada posebnoj Zoni 0a i tu su uslovi povoljniji nego do 1. jula ove godine, ali su nešto drugačji:

ZonePozivi kaOdlazni poziv din/minDolazni poziv din/minSMSInternet (MB)
Zona 0a Grčkasvim mrežama u Srbiji19,063,584,001,00
Zona 0a Grčkaostalim destinacijama102,003,584,001,00

Nemojte pomisliti da su sve cene izmenjene – obratite pažnju na cene međunarodnog saobraćaja. Ako iz Srbije sa mobilnog telefona pozovete nekoga na broj koji pripada mrežama okolnih zemalja, recimo Bosne i Hercegovine, ili Crne Gore, na ovaj poziv će biti primenjene cene međunarodne telefonije. U ovom smislu, naši razgovori u romingu su povoljniji od međunarodnih razgovora na koje se primenjuju odgovarajuće cene! To znači da biste u toku boravka na crnogorskom primorju platili manje, ako biste istu osobu (u Bosni i Hercegovini, ili u Crnoj Gori) pozvali dok ste u romingu.

Pouka je vedra i jednostavna: razgovarajte slobodno, koristite internet, razmenjujte poruke dok ste u romingu u zemljama iz Zone 0 i Zone 0a koje smo vam upravo predstavili.

Mi znamo da ima mnogo toga što nas vezuje, uz ove sjajne promene naše druženje postaje sve lepše i povoljnije i ovog leta nas čeka mnogo lepih razgovora!