mts Meerkiddo – aplikacija koja štiti decu

Svedoci smo vremena u kome su sve mlađa i mlađa deca na internetu. Ona koriste mobilne uređaje i prisutna su na društvenim mrežama, odnosno, koriste i poseduju pametne uređaje. Prema nekim  istraživanjima 56% dece uzrasta od 8-12 godina, a  88% tinejdžera uzrasta od 13-17 godina ima pametni telefon. Tinejdžeri svakodnevno koriste pametne uređaje za društvene mreže, dok mlađi više igraju igrice i slušaju muziku. Problem koji se definitivno vezuje za ovaj trend leži u tome što skoro niko ne kontroliše prisustvo dece na internetu i ne štiti ih od loših uticaja.

Deca su danas sve lakša meta predatora i sve veći konzumenti nefiltriranog sadržaja. Važno je da roditelji imaju aktivnu ulogu u zaštiti i usmeravanju dece, da bi se njihova prisutnost na internetu pametno i kvalitetno usmerila i da bi ih zaštitili od zlonamernog sadržaja i korisnika. Ukoliko roditelji uzmu aktivnu ulogu u zaštiti svoje dece na internetu, u velikoj meri će moći da utiču na prevenciju zlostavljanja, iznuđivanja i mnogih drugih problema koji su povezani sa nekontrolisanim pristupom dece internetu.

Cilj android aplikacije mts Meerkiddo je da omogući roditeljima da imaju aktivnu ulogu u zaštiti dece na internetu i filtriranju sadržaja kojima deca mogu pristupiti. Da bismo ostvarili navedeni cilj, mts Meerkiddo nije kreiran kao klasična aplikacija za roditeljsku kontrolu koja nailazi na odbijanje i negodovanje, nego kao rešenje koje veoma rado koriste i deca i roditelji.

Šta zapravo znači Meerkiddo?

Počnimo od naziva: aplikacija je naziv dobila po afričkoj životinji merkat, a svi dobro znamo najpoznatijeg merkata na svetu – Timona iz Kralja Lavova. Merkat je, inače, životinjska vrsta koja najbolje i najvernije čuva svoje potomke od predatora tako što non-stop motri na najmlađe članove grupe, organizuje straže dok ostali spavaju, te čini mnoge druge radnje kako bi njihovi najmlađi bili sigurni. Drugi deo naziva „kiddo“ se odnosi na englesku reč „kid“ koja označava dete.

Osim naziva, ceo koncept aplikacije je prilagođen deci: pažljivo odabran logotip, maskota, boje, način na koji se deci saopštava da je nešto zabranjeno za korišćenje – odnosno, da to za njih nije dobro, mogućnost da deca putem svog telefona pitaju roditelje za dopuštenje za korišćenje određenog sadržaja i mnogo drugih (kako za roditelje tako i za decu) korisnih funkcionalnosti. Sve ovo ne daje samo sigurnosni aspekt mtsMeerkiddo-u, nego i edukativni, jer dete može mnogo da nauči koristeći funkcionalnosti koje nudimo našim rešenjem.

​Šta roditelj može?

mts Meerkiddo roditeljima omogućava da sa svog mobilnog telefona detetu zabrane Fejsbuk, Instagram ili Jutjub i još štošta.

Roditelj može da poveže svoj telefon sa dečijim uređajima putem aplikacije mts Meerkiddo i prati ponašanje svoje dece na Internetu.

Roditelji mogu sprečiti da deca gledaju neprikladne sadržaje, mogu da vide lokaciju deteta, da im odrede koje aplikacije da koriste, a koje ne – bez oduzimanja mobilnog telefona. Tate i mame, zahvaljujući mts Meerkiddo aplikaciji, na dečijem telefonu mogu kreirati podsetnike i alarme, i to sve na daljinu.

Još jedna od važnih  mogućnost ove aplikacije jeste ta što roditelj može da definiše ključne reči za koje će dobijati notifikaciju kada se pojave na dečijem telefonu bilo gde (SMS, društvene mreže, Viber, pretraživači…), što može biti i način  za prepoznavanje eventualnog sajber nasilja nad decom.

Zahvaljujući aplikaciji mts Meerkiddo, dečiji  uređaj  postaje i GPS uređaj na osnovu kojeg roditelji u svakom trenutku mogu da vide njegovu lokaciju kao i da ih aplikacija alarmira kada dete izađe iz sigurnosne zone škole ili kuće. Roditelj je taj koji određuje granice sigurnosnih zona, koristeći geofens (geofence) tehnologiju, zahvaljujući kojoj se na mapi može ucrtati zona dozvoljenog kretanja za dete. Aplikacija će ih obavestiti kada god dete pređe zamišljenu ogradu, odnosno, pobegne iz škole, ili izađe iz kuće.

Omogućili smo roditeljima da deci ograniče vreme koje provode na pojedinim aplikacijama. Na primer, dete može da koristi Jutjub samo sat vremena dnevno, Instagram vikendom i svakog radnog dana od 19-20 časova, a igrice samo vikendom u određeno vreme.

Dete može, pak, jednim klikom da zatraži od roditelja da mu dozvoli pristup zabranjenoj aplikaciji, što roditelj teška srca može da ignoriše, ili da poklekne.

Roditelj će biti obavešten čim dete instalira novu aplikaciju na svom telefonu.

Roditelj može da kreira crnu listu veb sajtova, ili da vidi šta dete posećuje, pa da mu odmah i zabrani ili vremenski ograniči pristup određenom sajtu.​

Da li smatrate da aplikacija mts Meerkido može biti korisna vašoj deci?  Otvoreni smo za vaše predloge iz ličnog iskustva i potreba, kako bi smo u narednoj fazi što bolje unapredili mts Meerkiddo.