Točak nasilja

Točak moći i kontrole su razvili Ellen Pence i Michael Paymar u Delutu, Minesota, razgovarajući sa pretučenim ženama o tome zašto ostaju sa nasilnikom.

Kako prijaviti rodno zasnovano nasilje?

Važno je da znate, ukoliko ste izloženi nasilju ili rodno zasnovanom nasilju ili imate saznanje o istom, u bilo kom delu Srbije, uvek možete pozvati policiju na broj 192.

SVEST+ DELOVANJE = DRUŠTVENE PROMENE

Rodno zasnovano nasilje obuhvata širok spektar različitih formi ponašanja, bazirano na rodnom obeležju, usmereno prema ženama i devojčicama u različitim periodima njihovih života.